Nume
Parola
Vizualizări: 5644
Instruirea Monitorilor din cadrul Misiunii Civice de Monitorizare a implementării Reformei în Sectorul Justiției în Republica Moldova
12 Februarie 2013 — În perioada 9-10 Februarie, 2013 a avut loc primul training de instruire a Monitorilor din cadrul Misiunii Civice de Monitorizare a implementării Reformei în Sectorul Justiției în Republica Moldova. Evenimentul a avut loc în cadrul Proiectului „Sporirea responsabilității Guvernului prin monitorizarea reformei în sectorul justiţiei”, proiect implementat de către Asociația Promo-LEX și Asociaţia pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă și finanţat de Uniunea Europeană.

Programul trainingului a inclus subiecte menite să familiarizeze rețeaua de monitorii cu conținutul Strategiei de Reformă în Sectorul Justiției și Planului de Acţiuni pentru implementarea Strategiei. De asemenea, monitorii au fost instruiți pe marginea Metodologiei și instrumentelor de monitorizare care vor fi aplicate în cadrul Misiunii Civice de Monitorizare.

Monitorizarea se va axa pe observarea a 2 componente de bază: evaluarea realizării activităților cuprinse în Planul de Acțiuni pentru implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției și monitorizarea proceselor de judecată. Misiunea Civică de Monitorizare se va desfășura pe parcursul a 18 luni în perioada 1 februarie 2013 – 31 iulie 2014.

Tot în cadrul trainingului monitorii au fost instruiți cu privire la regulile de comportament în instanță de judecată și modalitatea de comunicare în cadrul rețelei. Toți monitorii au semnat și un Cod de Conduită special elaborat pentru Misiunea Civică de Monitorizare a implementării Reformei în Sectorul Justiției. Codul de conduită se bazează pe principii de obiectivitate, imparțialitate, transparență, responsabilitate ș.a.

Acest trening a fost primul din ciclul de traininguri pentru monitori și a avut drept obiective de bază dezvoltarea capacităților societății civile de a monitoriza Reforma în Sectorul Justiției și de a spori interesul public faţă de reforma dată.

Pentru mai multe detalii, contactaţi: Iulia Munteanu, ofiţer de presă
Tel: (22) 450024, GSM: 069072579, e-mail: pr@promolex.md