Nume
Parola
Vizualizări: 4450
Expert IDIS: Nemulţumirile Federaţiei Ruse faţă de pachetul III energetic și importanţa acestuia pentru Republica Moldova
7 Decembrie 2012 — IDIS “Viitorul” prezintă o nouă ediţie a Buletinului de Politică Externă. În lucrarea “Nemulţumirile Federaţiei Ruse faţă de pachetul III energetic și importanţa acestuia pentru Republica Moldova”, autorul Ion Muntean analizează prevederile pachetului III energetic şi modul în care acestea sunt implementate de R. Moldova, în contextul implicaţiilor Federaţiei Ruse.

Expertul consideră că din cauza lipsei unei strategii concrete de dezvoltare a pieței energetice a R. Moldova, se subestimează importanța realizării angajamentelor asumate în calitate de membru la Comunitatea Energetică. “Amânarea reformării pieței de gaze naturale va mări și mai mult decalajul actual față de piața de gaze a UE care în ultimii 5 ani a cunoscut un progres semnificativ la capitolul securitate energetică. Mai târziu, ţara noastră va avea nevoie de zeci de ani pentru a se apropia de practicile unei piețe energetice mature și competitive. Mai mult ca atât, nu trebuie subestimată înrădăcinarea dependenței energetice față de Rusia care în acest răstimp va mări și mai mult acest decalaj” explică Ion Muntean.

Republica Moldova, prin aderarea la Comunitatea Energetică Europeană în mai 2010, s-a angajat să susțină eforturile Uniunii Europene în fortificarea securității energetice în regiune. Realitățile prin care trece aceasta la capitolul securitate energetică sunt tipice într-o măsură mai mare sau mai mică pentru toate țările din Europa de Est, Sud-Est și chiar multe țări Europene, se mai arată în lucrare.

În cazul Republicii Moldova, interesul economic al Rusiei pare să fie cel mai puțin important. Urmărind poziția acesteia în procesul de negocieri și declarațiile la acest subiect din ultimul an, devine clar că necesitatea unui contract de procurare a gazelor la un preț stabil și acceptabil este utilizată ca instrument de realizare a intereselor Rusiei, altele decât cele economice. “În primul rând, oficialii ruşi nu au renunțat la ideea ca Moldova să adere la Uniunea Vamală Euro-Asiatică. Federaţia Rusă îşi exprimă destul de insistent dorinţa de a deschide două consulate la Bălți și la Tiraspol. La fel, este deranjată de angajamentele față de Comisia Europeană în domeniul energetic. Acesta este și rezultatul unei politici energetice promovată pe parcursul ultimilor 20 de ani de guvernele de la Chișinău care a condus la monopolizarea balanței energetice de către gazele naturale”, subliniază Ion Muntean.

Mai multe recomandări pot fi găsite în cea de-a 52-a ediţie a Buletinului de politică externă:
http://viitorul.org/doc.php?l=ro&idc=358&id=4055&t=/PUBLICATII-PERIODICE/Buletin-de-politica-externa/Nemultumirile-Federatiei-Ruse-fata-de-pachetul-III-energetic-i-importanta-acestuia-pentru-Republica-Moldova

Pentru (dez)abonare la buletin, expediaţi un mesaj la diana.lungu@viitorul.org

Buletinul de Politică Externă reprezintă o serie de analize, scrise de experţi locali şi străini, dedicate celor mai importante subiecte de politică externă, dezvoltărilor majore din Marea Neagră, cooperării cu organizaţiile internaţionale şi activităţilor de menţinere a păcii din regiune. Buletinul este distribuit în format electronic oficialilor europeni, fiind destinat în primul rând publicului extern. Asta pentru a o oferi informaţii obiective despre progresele Republicii Moldova în eforturile sale de apropiere de Uniunea Europeană. Publicaţia apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova.