Nume
Parola
Vizualizări: 7713
ANUNȚ de selectare a companiei de proiectare pentru elaborarea PROIECTULUI CONCEPTUAL al STAȚIEI DE RECICLARE Florești
Bălți, 4 Octombrie 2012 — AGENȚIA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), cu sediul în mun. Chișinău, str. Bulgară nr. 31A, MD-2001, Republica Moldova, tel./fax: (022) 22 83 19, anunță concursul de selectare a unei companii de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic al Staţiei de reciclare din or. Floreşti în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”.

Denumirea serviciilor, responsabilități și locul prestării lor

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem integrat de management al deşeurilor, inclusiv separarea şi colectarea deşeurilor, precum şi reducerea volumelor deşeurilor prin reciclarea materialelor secundare şi transferul reziduurilor rămase la depozitul sanitar din Şoldăneşti.

Compania câştigătoare va elabora câteva opţiuni (2-3) de proiecte conceptuale, care vor fi ulterior analizate de GIZ în colaborare cu primăria or. Floreşti. Opţiunea agreată de ambele părţi va fi înaintată ulterior spre executarea unui proiect detaliat de lucru.

Criterii de eligibilitate:

- Experienţă în efectuarea unor activităţi similare de cel puţin 5 ani;
- Resurse, capacităţi tehnice şi umane suficiente şi corespunzătoare pentru implementarea cu succes a activităţilor propuse;
- Disponibilitate în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor în termenele indicate;
- Experienţă pozitivă de lucru cu organizaţiile internaţionale;
- Cunoaşterea excelentă a limbii de stat; cunoaşterea limbilor rusă şi engleză ar fi un avantaj.

Pentru participarea la concurs Companiile interesate vor prezenta:

- Oferta tehnică cu indicarea termenelor de executare a lucrărilor (fişier separat);
- Oferta financiară cu calculul costurilor la cota TVA 0% (fişier separat);
- Cererea de participare la concurs (scrisoare de motivare), prin care îşi vor exprima angajamentul de a îndeplini condiţiile enunţate în comunicatul informativ, conform Termenilor de Referință eliberați de GIZ;
- CV-ul Companiei cu relatarea succintă a proiectelor executare anterior, inclusiv:
> Copia certificatului de înregistrare a companiei;
> Certificat de la bancă cu indicarea rechizitelor bancare;
> Darea de seamă financiară şi bilanţul pentru perioada precedentă; autentificate de organul statistic teritorial şi de conducător;
> Certificatul privind datoriile faţă de bugetul public naţional;
> 3 nume de referinţă cu adresele, telefoanele şi adresele electronice;
> CV-urile membrilor echipei de lucru, care dau dovadă de studii superioare şi experiență în domeniul tehnic.

Ofertele se vor analiza în baza următoarelor criterii:

- Capacitatea tehnică şi experienţa anterioară a companiei în executarea unor lucrări similare;
- Termenele propuse de executare şi predare finală a lucrărilor;
- Costul total al ofertei.

Termenii de Referință (ToR) pot fi obţinuți gratis la sediul AGENȚIEI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), situat în municipiul Chișinău, str. Bulgară, nr. 31A, MD-2012, Republica Moldova, tel./fax: (022) 22 83 19; sau sau la sediul ADR Nord, situat în mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri nr. 8, MD-3100, Republica Moldova, telefon (0231) 29779, fax: (0231) 61980.

Ofertele se prezintă comisiei de selectare în limba română, în plic sigilat (cu menţionarea denumirii şi numărului anunţului), la adresa sediului GIZ, situat în mun. Chișinău, str. Bulgară, nr. 31A, MD-2001, Republica Moldova, tel./fax: (022) 22 83 19.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 10 octombrie 2012, ora 16.00. Nu se acceptă oferte nesigilate şi/sau întârziate.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să apelaţi la Victor Bufteac, tel./fax: (022) 22 83 19, e-mail: victor.bufteac@giz.de, GSM: 068396309.