Nume
Parola
Vizualizări: 7841
ANUNȚ de selectare a unui furnizor de servicii pentru elaborarea și editarea unui GHID PRACTIC despre ILUMINAREA STRADALĂ EFICIENTĂ în zonele rurale ale Republicii Moldova
Bălți, 4 Octombrie 2012 — AGENȚIA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), cu sediul în mun. Chișinău, str. Bulgară nr. 31A, MD-2012, Republica Moldova, telefon (022) 860588, fax: (022) 860588, anunță concursul de selectare a unui furnizor de servicii pentru elaborarea și editarea unui Ghid practic despre iluminarea stradală eficientă în zonele rurale ale Republicii Moldova, în cadrul proiectului-pilot lansat „Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche", raionul Soroca.

Denumirea serviciilor, responsabilități și locul prestării lor

Obiectivul general al Ghidului practic despre iluminarea stradală eficientă în zonele rurale ale Moldovei este de a îmbunătăţi cunoştinţele şi a îndruma APL-urile în direcţia organizării şi desfăşurării corecte şi durabile a serviciului de iluminat stradal în localităţile rurale ale Republicii Moldova.

Ghidul practic despre iluminarea stradală eficientă în zonele rurale ale Republicii Moldova are ca scop să conţină următoarele capitole:

+ Descrierea scopului elaborării acestui ghid;
+ O descriere istorică când şi unde prima dată au apărut primele noţiuni de iluminat stradal şi primele tendinţe de a ilumina străzile;
+ O descriere când în Republica Moldova au apărut primele reţele şi primele felinare de iluminat stradal:
- Ce reprezentau aceste reţele;
- Ce fel de tipuri de corpuri de iluminat se utilizau;
- Cine deservea aceste reţele şi corpuri de iluminat stradal, cine achita energia electrică pentru iluminarea stradală;
- Cum şi cine dirija aceste reţele/sisteme de iluminat stradal;
- Avantajele şi dezavantajele acestor sisteme/reţele de iluminat stradal.
+ Descrierea evaluării situaţiei în Republica Moldova după anii 1990, starea reţelelor de iluminat public în oraşe şi localităţile rurale;
+ Descrierea situaţiei actuale a reţelelor/sistemelor de iluminat stradal;
+ Ce trebuie să ştie un primar despre iluminatul stradal:
- Care este scopul şi impactul iluminatului stradal în localitate;
- Prezentarea beneficiilor serviciului public de iluminat stradal pentru localităţile rurale;
- Ce este un sistem de iluminat stradal şi ce include;
- Descrierea câtorva concepte de iluminat stradal;
- Ce trebuie de întreprins înainte de a lua decizia de a restabili, reconstrui sau construi un sistem de iluminat stradal în localitate;
- Analiza financiară a unui sistem de iluminat stradal, cheltuieli de cost, întreţinere şi de personal, consumul de energie electrica şi achitarea acesteia, identificarea surselor de venit pentru întreţinerea şi dezvoltarea sistemului de iluminat stradal din localitate;
- Proiectarea unui sistem de iluminat stradal, cheltuieli de proiectare;
- Descrierea în ce constă soluţia eficientă din punct de vedere tehnic şi economic a sistemului de iluminat stradal;
- Descrierea tehnologiilor noi implementate în sistemele de iluminat stradal, costurile şi avantajele/dezavantajele lor;
- Descrierea sistemelor de dirijare şi automatizare cu iluminatul stradal, costurile avantajele/dezavantajele lor;
- Descrierea bunelor practici atinse în urma implementării proiectelor de iluminat stradal în oraşele din ţările vecine;
- Cine este proprietarul sistemului de iluminat stradal din localitate;
- Cine poate gestiona şi deservi sistemul de iluminat stradal din localitate;
- O prezentare generală despre primăriile localităților rurale care au investit în reabilitarea, reconstrucția și construcția rețelelor de iluminat stradal;
- O prezentare generală despre sursele financiare (surse din bugetul local, granturi, surse financiare alocate în bază de proiecte din fondurile AEE etc.) care au fost investite în reabilitarea, reconstrucția și construcția rețelelor de iluminat stradal;
- Interviuri cu primarii localităților unde au fost restabilite, reconstruite, construite din nou rețelele de iluminat stradal și din a cui cont s-au executat aceste lucrări;
- Interviuri cu directorii ANRE, AEE și poziția lor față de situația actuală a rețelelor de iluminat stradal, în a cui proprietate se află și cine trebuie să investească în reabilitarea rețelelor de iluminat stradal.

+ Mesaj către utilizatorii serviciului public de iluminat stradal;
+ Mesaj către populație în vederea economisirii resurselor energetice;
+ Posibilitatea de cooperare intercomunitară;
+ Culegerea de acte normative naţionale şi internaţionale cu referire la serviciul şi sistemul de iluminat stradal.

Responsabilităţi specifice:

A se vedea Termenii de Referinţă (ToR);
- Serviciile se oferă la cota zero a TVA.

Criterii de eligibilitate:

- Experienţă în efectuarea unor activităţi similare de cel puţin 5 ani;
- Studii superioare în domeniile tehnic, economic, juridic;
- Resurse şi capacităţi tehnice şi umane suficiente pentru implementarea cu succes a activităţilor propuse;
- Abilităţi şi experienţă în organizarea atelierelor de lucru;
Abilităţi şi experienţă în prezentările publice şi receptivitatea la comentarii şi experienţa de coordonare cu instituţiile publice;
- Disponibilitate în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor în termenele indicate;
- Capacităţi organizatorice pentru desfăşurarea acţiunilor;
- Experienţă pozitivă de lucru cu organizaţiile internaţionale;
- Experienţă şi abilităţi dezvoltate de relaţionare cu diferiţi actori;
- Cunoaşterea excelentă a limbii de stat, cunoaşterea limbilor rusă şi engleză;

Pentru participarea la concurs, companiile interesate vor prezenta:

- Cererea de participare la concurs, angajamentul de a îndeplini condiţiile enunţate în comunicatul informativ, conform Termenilor de Referință eliberați de AGENȚIA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ);
- CV-ul Companiei care trebuie, de asemenea, să includă:
- Certificatul de înregistrare;
- Certificat de la bancă cu rechizitele bancare;
- Darea de seamă financiară şi bilanţul pentru perioada precedentă, autentificate de organul statistic teritorial şi de conducător;
- Certificatul privind datoriile faţă de bugetul public naţional;
- Lista activităților efectuate de către organizaţie în ultimii 3 ani la nivel naţional sau regional cu descrierea scurtă a obiectivelor lor;
- 3 nume de referinţă cu adresele, telefoanele şi adresele electronice;
- CV-urile persoanelor calificate care vor fi implicate în pregătirea, elaborarea și editarea Ghidului despre iluminarea stradală eficientă în zonele rurale ale Republicii Moldova;
- Oferta financiară.

Documentaţia de concurs (Termenii de Referință) pot fi obţinuți gratis la sediul AGENȚIEI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), situat în mun. Chișinău, str. Bulgară, nr. 31A, MD-2012, Republica Moldova, telefon (022) 860588 fax (022) 860588 sau la sediul ADR Nord, situat în mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri nr. 8, MD-3100, Republica Moldova, telefon (0231) 29779, fax: (0231) 61980, GSM: 069128419.

Ofertele se prezintă comisiei de selectare în limba română, în plic sigilat (cu menţionarea denumirii şi numărului anunţului), la adresa sediului AGENȚIEI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), situat în mun. Chișinău, str. Bulgară, nr. 31A, MD-2012, Republica Moldova, telefon (022) 860588, fax: (022) 860588.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 11 octombrie 2012, ora 16.00. Nu se acceptă oferte nesigilate şi/sau întîrziate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AGENȚIEI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), situat în mun. Chișinău, str. Bulgară, nr. 31A, MD-2012, Republica Moldova, telefon (022) 860588, fax: (022) 860588, persoană de contact: Tatiana Bîlba, e-mail: tatiana.bilba@giz.de sau la sediul ADR Nord, situat în mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri nr. 8, MD-3100, Republica Moldova, telefon (0231) 29779, fax: (0231) 61980, GSM: 069128419, persoană de contact: Igor Neaga, e-mail: igor.neaga@giz.de.