Nume
Parola
Vizualizări: 7982
ANUNȚ de selectare a unui furnizor de servicii pentru elaborarea și producerea unui FILM de scurtă durată despre ILUMINAREA STRADALĂ EFICIENTĂ în zonele rurale ale Republicii Moldova
Bălți, 24 Septembrie 2012 — ANUNȚ NR. 83122291 DE SELECTARE A UNUI FURNIZOR DE SERVICII PENTRU ELABORAREA ȘI PRODUCEREA UNUI FILM DE SCURTĂ DURATĂ DESPRE ILUMINAREA STRADALĂ EFICIENTĂ ÎN ZONELE RURALE ALE REPUBLICII MOLDOVA.
---------------------------------------
AGENȚIA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), cu sediul în municipiul Chișinău, str. Bulgară nr. 31A, MD-2012, Republica Moldova, telefon (022) 860588, fax: (022) 860588, anunță concursul de selectarea a unui furnizor de servicii pentru elaborarea și producerea unui film de scurtă durată despre iluminarea stradală eficientă în zonele rurale ale Republicii Moldova, în cadrul proiectului-pilot lansat „Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”, raionul Soroca.

Denumirea serviciilor, responsabilități și locul prestării lor

Obiectivul general al filmului despre iluminarea stradală eficientă în zonele rurale ale Moldovei este de a îmbunătăţi cunoştinţele cetățenilor și APL-urilor şi a îndruma APL-urile în direcţia organizării şi desfăşurării corecte şi durabile a serviciului de iluminat stradal în localităţile rurale ale Republicii Moldova. Filmul despre iluminarea stradală eficientă în zonele rurale ale Republicii Moldova are ca scop să conţină următoarele secvențe:

- Prezentarea beneficiilor serviciului public de iluminat stradal pentru localităţile rurale.
- O prezentare generală despre starea rețelelor de iluminare stradală în localitățile rurale ale Republicii Moldova;
- O prezentare generală despre primăriile localităților rurale care au investit în reabilitarea, reconstrucția și construcția rețelelor de iluminat stradal;
- O prezentare generală despre sursele financiare (surse din bugetul local, granturi, surse financiare alocate în bază de proiecte din fondurile AEE) care au fost investite în reabilitarea, reconstrucția și construcția rețelelor de iluminat stradal;
- O prezentare generală a costurilor suportate la reabilitarea, reconstrucția și construcția rețelelor de iluminat stradal: lungime de rețele electrice - cost, număr de instalații de iluminat/felinare - cost;
- O prezentare generală a soluțiilor tehnice implementate: tipurile de rețele electrice, tipul de instalații de iluminat/felinare folosite în diferite localități și consumul de energie electrică;
- Interviuri cu primarii localităților unde au fost restabilite, reconstruite, construite din nou rețelele de iluminat stradal și din a cui cont s-au executat aceste lucrări;
- Interviuri cu directorii ANRE, AEE și poziția lor față de situația actuală a rețelelor de iluminat stradal, în a cui proprietate se află și cine trebuie să investească în reabilitarea rețelelor de iluminat stradal;
- Mesaj către utilizatorii serviciului public de iluminat stradal;
- Mesaj către populație în vederea economisirii resurselor energetice;
- Posibilitatea de cooperare intercomunitară.

Responsabilităţi specifice:

- A se vedea Termenii de Referinţă (ToR);
- Serviciile se oferă la cota zero a TVA.

Criterii de eligibilitate:

- Experienţă în efectuarea unor activităţi similare de cel puţin 5 ani;
- Studii superioare în domeniile tehnic, artistic, jurnalistic;
- Resurse şi capacităţi tehnice şi umane suficiente pentru implementarea cu succes a activităţilor propuse;
- Abilităţi şi experienţă în prezentările publice şi receptivitatea la comentarii şi experienţa de coordonare cu instituţiile publice;
- Disponibilitate în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor în termenele indicate;
- Capacităţi organizatorice pentru desfăşurarea acţiunilor.
- Experienţă pozitivă de lucru cu organizaţiile internaţionale;
- Experienţă şi abilităţi de relaţionare dezvoltate cu diferiţi actori;
- Cunoaşterea excelentă a limbii române, cunoaşterea limbilor rusă şi engleză.

Pentru participarea la concurs Companiile interesate vor prezenta:

- Cererea de participare la concurs, angajamentul de a îndeplini condiţiile enunţate în comunicatul informativ, conform Termenilor de Referință eliberați de AGENȚIA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ);
- CV-ul Companiei, care trebuie, de asemenea, să includă:
- Certificatul de înregistrare;
- Certificat de la bancă cu rechizitele bancare;
- Darea de seamă financiară şi bilanţul pentru perioada precedentă, autentificate de organul statistic teritorial şi de conducător;
- Certificatul privind datoriile faţă de bugetul public naţional;
- Lista activităților efectuate de organizaţie în ultimii 3 ani la nivel naţional sau regional cu descrierea scurtă a obiectivelor lor;
- 3 nume de referinţă cu adresele, telefoanele şi adresele electronice;
- CV-urile persoanelor calificate care vor fi implicate în pregătirea, elaborarea și producerea filmului de scurtă durată despre iluminarea stradală eficientă în zonele rurale ale Republicii Moldova;
- Oferta financiară.

Documentaţia de concurs (Termenii de Referință) pot fi obţinuți gratis la sediul AGENȚIEI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), situat în mun. Chișinău, str. Bulgară, nr. 31A, MD-2012, Republica Moldova, telefon (022) 860588 fax (022) 860588 sau la sediul ADR Nord, situat în mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri nr. 8, MD-3100, Republica Moldova, telefon (0231) 29779, fax: (0231) 61980, GSM: 069128419.

Ofertele se prezintă comisiei de selectare în limba română, în plic sigilat (cu menţionarea denumirii şi numărului anunţului), la adresa sediului AGENȚIEI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), situat în mun. Chișinău, str. Bulgară, nr. 31A, MD-2012, Republica Moldova, telefon (022) 860588, fax: (022) 860588.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 5 octombrie 2012, ora 16.00. Nu se acceptă oferte nesigilate şi/sau întîrziate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AGENȚIEI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), situat în mun. Chișinău, str. Bulgară, nr. 31A, MD-2012, Republica Moldova, telefon (022) 860588, fax: (022) 860588, persoană de contact: Tatiana Bîlba, e-mail: tatiana.bilba@giz.de sau la sediul ADR Nord, situat în mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri nr. 8, MD-3100, Republica Moldova, telefon (0231) 29779, fax: (0231) 61980, GSM: 069128419, persoană de contact: Igor Neaga, e-mail: igor.neaga@giz.de.