Nume
Parola
Vizualizări: 7496
ANUNȚ de selectare a unui furnizor pentru desfășurarea unei CAMPANII DE INFORMARE la nivel local
Bălți, 18 Septembrie 2012 — AGENȚIA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), cu sediul în mun. Chișinău, str. Bulgară nr. 31A, MD-2012, Republica Moldova, telefon (022) 860588, fax: (022) 860588, anunță concursul de selectarea a unui furnizor de servicii pentru organizarea campaniei de informare şi conștientizare pentru utilizatorii serviciului de iluminat stradal în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca, în cadrul proiectului lansat „Iluminare stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”.

Denumirea serviciilor, responsabilități și locul prestării lor

Obiectivul general al campaniei de informare şi conștientizare este de a îmbunătăţi cunoştinţele şi a conştientiza locuitorii localității cu privire la scopurile principale ale proiectului care urmează a fi implementat. Campania va fi direcționată asupra mai multor grupuri țintă precum: locuitorii de toate vârstele din comuna Tătărăuca Veche, elevii și profesorii gimnaziului „Eva Gudumac", agenții economici care activează în teritoriu, funcționari și angajații instituțiilor publice.

Locul de desfășurare: raionul Soroca, comuna Tătărăuca Veche, compusă din următoarele sate:

- Tătărăuca Veche
- Tătărăuca Nouă
- Decebal
- Slobozia Nouă
- Niorcani
- Tolocănești

Responsabilităţi specifice:

- A se vedea Termenii de Referinţă (ToR);
- Serviciile se oferă la cota zero a TVA.

Criterii de eligibilitate:

- Experienţă în efectuarea unor activități similare de cel puţin 5 ani;
- Resurse tehnice şi umane suficiente pentru implementarea cu succes a activităţii propuse;
- Facultăţi în elaborarea activităților și măsurilor de profilul solicitat;
- Disponibilitate în organizarea şi desfăşurarea acţiunii în termenele indicate;
- Capacităţi organizatorice pentru desfăşurarea acţiunii;
- Experiență pozitivă de lucru cu organizațiile internaționale;
- Experiență și abilități dezvoltate de relaționare cu diferiți actori.

Pentru participarea la concurs Companiile/ ONG-urile interesate vor prezenta:

- Cererea de participare la concurs, angajamentul de a îndeplini condiţiile enunţate în comunicatul informativ, conform Termenilor de Referință eliberați de AGENȚIA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ);
- CV-ul Companiei / ONG-ului care trebuie, de asemenea, să includă:
- Certificatul de înregistrare;
- Certificat de la bancă cu rechizitele bancare;
- Darea de seamă financiară şi bilanţul pentru perioada precedentă, autentificate de organul statistic teritorial şi de conducător;
- Certificatul privind datoriile faţă de bugetul public naţional;
- Lista activităților efectuate de către organizaţie în ultimii 3 ani la nivel naţional sau regional cu descrierea scurtă a obiectivelor lor;
- 3 nume de referinţă cu adresele, telefoanele şi adresele electronice;
- CV-urile persoanelor calificate care vor fi implicate în pregătirea și desfășurarea campaniei de informare şi conștientizare;
- Oferta financiară.

Documentaţia de concurs (Termenii de Referință) pot fi obţinuți gratis la sediul AGENȚIEI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), situat în mun. Chișinău, str. Bulgară, nr. 31A, MD-2012, Republica Moldova, telefon (022) 860588, fax (022) 860588, sau la sediul ADR Nord, situat sau în mun. Bălți, piața Vasile Alecsandri nr. 8, MD-3100, Republica Moldova, telefon (0231) 29779, fax:(0231) 61980.

Ofertele se prezintă comisiei de selectare în limba română, în plic sigilat (cu menţionarea denumirii şi numărului anunţului), la adresa sediului AGENȚIEI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), situat în mun. Chișinău, str. Bulgară, nr. 31A, MD-2012, Republica Moldova, telefon (022) 860588, fax: (022) 860588.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 21 septembrie 2012, ora 16.00. Nu se acceptă oferte nesigilate şi/sau întârziate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul AGENȚIEI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ A GERMANIEI (GIZ), situat în mun. Chișinău, str. Bulgară, nr. 31A, MD-2012, Republica Moldova, telefon (022) 860588, fax: (022) 860588, persoană de contact: Tatiana Bîlba, e-mail: tatiana.bilba@giz.de, sau la sediul ADR Nord, situat în mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri nr. 8, MD-3100, Republica Moldova, telefon (0231) 29779, fax: (0231) 61980, persoană de contact: Igor Neaga, e-mail: igor.neaga@giz.de.