Nume
Parola
Vizualizări: 7783
Solicitam oferte din partea prestatorilor de servicii
Chisinau, 24 August 2012 — Prin prezenta, Centrul de Training “CMB” solicita oferte din partea prestatorilor de servicii de distribuire de materiale didactice (manuale, ghiduri, etc.) pentru urmatoarele tipuri de servicii care urmeaza sa fie prestate in cadrul proiectului “Educatie pentru Sanatate” in perioada lunii Septembrie 2012 (1-30 Septembrie 2012):

Componenta 1: Distribuirea materialelor didactice, versiunea finala, in toate institutiile educationale din invatamintul secundar professional si mediu de specialitate:

1.    Distribuirea, in 91 institutii din invatamintul secundar profesional si mediu de specialitate a materialelor didactice pentru cursul optional “Decizii pentru un mod sanatos de viata”. Lista institutiilor se anexeaza.

2.    Se vor distribui in total:
-    Ghidul Elevului Ro – 15000 exemplare
-    Ghidul Profesorului Ro – 500 exemplare
-    Documentul de Curriculum Ro – 500 exemplare
-    Ghidul Elevului Ru – 1500 exemplare
-    Ghidul Profesorului Ru – 100 exemplare
-    Documentul de Curriculum Ru – 100 exemplare
-    Postere laminate Ro - cite un set de postere (total 65 postere per set)  
-    Postere laminate Ru -  cite un set de postere (total 65 postere per set)  

Fiecare institutie va primi un set de 150 Ghid Elev, 5 Ghid Profesor, 5 Document Curriculum, 1 set de postere. In sumar, iata lista de baza a activitatilor pentru componenta 1:
 
-    Coordonarea cu localul unde sint depozitate materialele in vederea stabilirii unui graphic de incarcarea materialelor;
-    Pregătirea seturilor de materiale pe fiecare instituţie inclusiv cu predare in Romana si Rusa ;
-    Pregătirea actelor de predare primire + facturi;
-    Coordonarea orarului vizitelor in institutiile de invatamint cu Ministerul Educatiei si administraţia institutiilor in baza unei Scrisori de Informare emisa de Ministerul Educatiei la inceputul lunii Septembrie 2012;
-    Livrarea materialelor + facturilor pina la beneficiarul final si semnarea acestora de catre beneficiar;
-    Raportate Centrului de Training “CMB” despre progress in fiecare saptamina;

Componenta 2:  Livrarea si semnarea de catre cadrele didactice a contractelor de prestari servicii (pentru perioada Mai – Iunie 2012) care nu au fost semnate pe motiv ca cadrele didactice nu s-au deplasat Chisinau pina la finele proiectului (30 Iunie 2012). Sint in jur de 50 de contracte care trebuie sa fie semnate. Pentru aceasta, compania selectata, va contacta cadrul didactic si va informa despre data cind compania se va afla in institutia educationala cu distribuirea materialelor. Lista cadrelor didactice cu datele de contact va fi livrata companiei selectate.

Componenta 3: Livrarea facturilor unor institutii educationale, care au primit/solicitat materiale aditionale cum ar fi Ghidul Elevului, Ghidul Profesorului, postere, curriculum fie Romana sau Rusa in perioada de pilotare, pentru ca acestea sa fie oferite elevilor care nu au participat in pilotare sau/si cadrelor didactice care nu au predat acest curs. Facturile vor fi oferite de catre CMB, si urmeaza doar sa fie livrate si semnate de catre institutiile de invatamint. Lista institutiilor va fi oferita companiei selectate. 
Rugam sa ne oferiti un deviz de cheltuieli cit mai detailat pe urmatoarele categorii:
-    Staff angajaţi (contabil, şofer);
-    Cheltuieli transport in teritoriu si Chisinau;
-    Cheltuieli birotică/facturi;
-    Cheltuieli comunicare (telefon, etc.).

NOTA:  Deoarece proiectul “Educatie pentru Sanatate” face parte din proiectul finantat din sursele Fondului Global pentru Moldova, MOL-S10-G07-H, serviciile livrate/procurate trebuie sa fie la cota 0 TVA.   

Asteptam ofertele dvs pina la data de 25 august 2012 la adresa de email: cmb@cmb.md iar in cazul in care aveti intrebari contactati Veronica Cretu, Presedinte la veronica@cretu.md sau 067435000.

Cu respect,
Veronica Cretu