Nume
Parola
Vizualizări: 10747
VIDEO | Programul Pilot de Dezvoltare Regională a început
Chișinău, 25 Ianuarie 2012 — Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova au stabilit marți, 24 ianuarie curent., domeniile de finanțare în cadrul Programelor Pilot de Dezvoltare Regională (PPDR) din Republica Moldova.

În acest context, a avut loc un atelier de lucru la care au participat reprezentanţii ministerelor, președinții Consiliilor Regionale de Dezvoltare, partenerii de dezvoltare și reprezentanții societății civile. Principalul subiect de discuție au fost concluziile preliminare ale misiunii de Consultanță ale Delegației UE asupra componentelor ce urmează să beneficieze de asistență în cadrul PPDR.

Marcel RĂDUCAN, ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a specificat că obiectivul evenimentului este de a spori gradul de informare și consultarea factorilor interesați privind componentele ce urmează să beneficieze de asistență în cadrul Programelor Pilot de Dezvoltare Regională, precum și prezentarea concluziilor preliminare ale misiunii de Consultanță ale Delegației UE asupra componentelor.„Obiectivul dezvoltării regionale este înlăturarea discrepanțelor dintre comune și orașe. S-au identificat 3 priorități în care sînt necesare intervenții prin proiecte cu impact regional: renovarea infrastructurii, facilitarea businessului mic și mijlociu și mediul și turismul”, a declarat directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), Ion BODRUG, pentru un post de televiziune regional. Directorul ADR Nord a spus că PPDR are scopul de a atrage resurse extrabugetare pentru implementarea tuturor proiectelor de Dezvoltare Regională. Potrivit lui Ion BODRUG, aceste proiecte contribuie nu numai la dezvoltarea economică locală, ci oferă locuri de muncă și pun baza dezvoltării durabile a unei localități.

Menționăm că în Regiunea Nord deja au fost implementate cîteva proiecte de acest gen. Proiectele în domeniul dezvoltării regionale sînt susţinute financiar de către partenerii externi, Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională şi Autorităţile Publice Locale.

Reprezentanții Delegației UE au comunicat că domeniile prioritare din Republica Moldova ce necesită ajutor sunt apă și canalizare, deșeuri solide, drumuri regionale, infrastructura de business și suport, eficiența energetică (active publice), domenii în care vor fi elaborate proiecte, studii de fezabilitate și documentație tehnică, analiza impactului de mediu, pentru a deține un portofoliu de proiecte gata spre implementare. Totodată, aceștia au menționat că își vor focusa finanțările pe îmbunătățirea statisticilor regionale, actualizarea Planurilor Operaționale Regionale, identificarea de proiecte de dezvoltare regionale, planificarea și elaborarea proiectelor.

De asemenea, reprezentanții delegației au menționat că PPDR au fost inițiate de Comisia Europeană în cadrul Politicii Europene de Vecinătate pentru a soluționa disparitățile sociale și economice în regiunile țărilor membre ale Parteneriatului Estic, conform modelelor aplicate pentru politica de coeziune a UE. Scopul PPDR este să contribuie în mod structurat la realizarea programelor pe termen scurt, care vor sprijini coeziunea economică, socială şi teritorială a statelor Parteneriatului estic (convergenţă în cadrul ţărilor partenere), precum şi să ofere asistenţă pentru a susţine procesul de integrare economică a partenerilor cu UE, susţinând dezvoltarea lor economică (convergenţă cu UE).Menționăm că în perioada anilor 2012-2013, Uniunea Europeană este dispusă să acorde 7 milioane de euro pentru programele pilot în dezvoltarea regională din Republica Moldova.

Referințe: mdrc.gov.md și canalregional.md

www.adrnord.md