Nume
Parola
Vizualizări: 6145
Concurs pentru ocuparea unui post vacant la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord
Bălți, 14 Decembrie 2011 — Denumirea și sediul instituției organizatoare a concursului:

- Agenţia de Dezvoltare Regională Nord
- Mun. Bălţi, Piața Vasile Alecsandri 8, A
- Date de contact: tel. (231) 61980
- E-mail:office@adrnord.md, adrnord@gmail.com

Denumirea funcţiei publice vacante:

Manager pentru proiectul: „Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga - un factor important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune".

Responsabilități:

- Răspunde de realizarea graficului activităților proiectului conform criteriilor temporare, cantitative, calitative și financiare;
- Identifică și raportează despre riscurile la care se expune proiectul la etapa implementării.
- Este responsabil pentru managementul zilnic al proiectului - organizaţional şi conceptual în corespundere cu planul de implementare al proiectului;
- Răspunde de monitorizarea și evaluarea activităților, produselor, rezultatelor și impactului proiectului;
- Efectuează vizite în teritoriu la locul realizării proiectului în vederea colectării informaţiilor despre mersul implementării proiectului;
- Participă la toate evenimentele proiectului, asigurând pregătirea adecvată a acestora.

Condiţiile de participare la concurs:

-Studii superioare în domenii relevante (tehnic sau economic. Cunoștințe vaste în domeniul activității întreprinderilor mici și mijlocii. Constituirea și activitatea Incubatorului de Afaceri);
- Abilităţi în managementul administrativ şi financiar al proiectelor;
- Cunoaşterea limbilor române şi ruse. Cunoaşterea limbii engleze va fi un avantaj;
- Deprinderi excelente de comunicare;
- Cunoaşterea bună a Word şi Excel este necesară.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

- CV-ul (în formă tipică, cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv);
- Copia buletinului de identitate;
- Copii ale documentelor care certifică nivelul educaţional: titluri/diplome/certificate, în confirmarea studiilor obţinute - pentru funcţiile care necesită asemenea cunoştinţe sau calităţi;
- Copia cărţii de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioare, cu excepţia cazurilor în care persoana este angajată pentru prima oară.

Cererea şi documentele pentru participare pot fi prezentate la adresa:

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, mun. Bălţi, Piața Vasile Alecsandri, 8A

Tel.: (231) 61980

E-mail: office@adrnord.md, adrnord@gmail.com

Data limită pentru prezentarea documentelor: 15.01.2012

www.adrnord.md