Nume
Parola
Vizualizări: 6173
Beneficiile Republicii Moldova în urma implementării Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD)
Chișinău, 13 Decembrie 2011 — CHIȘINĂU, 12 decembrie | Coodonatorii Naţionali ai României şi Moldovei pentru implementarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), Viorel ARDELEANU, director general al Biroului SUERD, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe şi viceministrul Dezvoltării Regionale, Veaceslav GUȚUȚUI, s-au întîlnit pentru a discuta participarea Republicii Moldova și a României în procesul de implementare a strategiei și specificul proiectelor care urmează a fi depuse.

„În procesul de implementare a SUERD, au fost organizate în acest sens întrevederi cu experții naționali pe domenii; suntem în procesul de acumulare și discutare a conceptelor de proiecte. Sperăm să le dezvoltăm și credem că întrevederea de astăzi va constitui o posibilitate de preluare a experienței partenerilor români la capitolul mecanism instituționalizat, dialog cu partenerii", a comunicat viceministrul Veaceslav GUȚUȚUI în mesajul de salut. Coordonatorul național, viceministrul Veaceslav GUȚUȚUI, a mai spsus că, totodată, conceptele de proiect ar trebui să prevadă specificul landșaftului riveran al rîului Prut și integrarea acestor proiecte în cadrul macroregiunilor Dunării.

La rîndul său, Viorel ARDELEANU, coordonatorul național al României, a comunicat că Strategia Dunăreană pornește de la necesitățile cetățenilor și are o abordare de jos în sus. Este necesară armonizarea obiectivelor autorităților publice centrale și locale cu obiectivele strategiei; totodată, participarea factorilor de decizie de la toate nivelele este foarte utilă. „SUERD este un instrument nou și include și state ce nu sunt membre UE, dar tind spre aceasta. Scopul strategiei este dezvoltarea macroregiunii. În acest context, Republica Moldova are posibilitatea să se alinieze legislației europene, dar și să-și dezvolte cooperarea cu alte state, la toate nivelurile", a adăugat Viorel ARDELEANU.

La eveniment au participat Excelența Sa Marius LAZURCA, Ambasador al României la Chișinău; reprezentanți de la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor; Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; Ministerul Economiei; Ministerul Culturii; Ministerul Mediului; Ministerul Educaţiei; Agenţia Turismului; Academia de Ştiinţe a Moldovei și reprezentanți de la instituțiile omoloage din România, precum și directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională, președinți de raioane etc.

„Au apărut noi oportunități pentru Republica Moldova, pentru Regiunea Nord. Este ceva nou pentru noi. Se cuvine să studiem atent Strategia UE pentru Regiunea Dunării și să ne implicăm activ. Aici e vorba de proiecte de mare anvergură. Este nevoie de o pregătire serioasă pentru implicare", consideră directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), Ion BODRUG.

De asemenea, în cadrul reuniunii a fost prezentată structura instituționalizată a celor implicați în implementarea Strategiei Dunărene în România, menționîndu-se că în România a fost instituite un Birou de implementare în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, un comitet interministerial director; de asemenea, un Forum Național care include reprezantanți ai diferitor sectoare (privat, APL, APC, instituții de cercetare și analiză etc.).

Reprezentanții români ai mediului de afaceri au specificat că sunt dispuși să ofere Republicii Moldova tot sprijinul necesar pentru a identifica proiecte bune și pentru a evita dificultățile întîlnite de către ei în acest proces.

Amintim că, împreună cu Austria, Republica Moldova gestionează domeniului nr. 9 al strategiei „Investiţii în resurse umane şi aptitudini", iar în cadrul reuniunii cu oficialii din România vor fi identificate modalități de conectare și la alte proiecte desfășurate sub umbrela SUERD, inclusiv prin atragerea altor țări participante pentru implementarea acestora.

PROIECTELE COMUNE CE AR PUTEA FI DEZVOLTATE ÎN CADRUL SUERD

CHIȘINĂU, 13 decembrie | Serviciul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor informează că ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Marcel RĂDUCAN, s-a întîlnit cu Viorel ARDELEANU, directorul general al Biroului SUERD, care deţine şi funcţia de coordonator naţional al României în cadrul Strategiei. Oficialii au discutat despre proiectele comune ce ar putea fi dezvoltate în cadrul SUERD și despre identificarea modalităţilor de conectare şi la alte proiecte desfăşurate sub umbrela SUERD, inclusiv prin atragerea altor ţări participante pentru implementarea acestora, precum şi cunoaşterea beneficiilor Republicii Moldova sub aspectul derulării proiectelor transfrontaliere.

La întrevedre cu delegaţia română, ministrul Marcel RĂDUCAN a fost însoţit de viceministrul Veaceslav GUȚUȚUI, coordonator naţional pentru SUERD; Valentina PLEȘCA, directorul Direcţiei generale dezvoltare regională; Igor MALAI, vicedirectorul Direcţiei generale dezvoltare regională; Elena BEJENARU, directorul Direcţiei arhitectură, construcţii şi locuinţe; Svetlana ROGOV, şeful Direcţiei relaţii internaţionale şi atragerea investiţiilor şi Anatolii BOTNARU, şef al Cabinetului ministrului.

Ministrul Marcel RĂDUCAN a mulţumit părţii române pentru disponibilitatea de a împărtăşi experienţa în identificarea şi iniţierea proiectelor care să ridice nivelul de trai la moldovenilor, obiectiv primordial al SUERD. „Scopul este bine determinat, perspectivele sunt mari, ne bucurăm să coordonăm la nivel naţional strategia; în contextul priorităţilor dezvoltării regionale, urmează să identificăm proiecte comune şi să le implementăm cu succes", a menționat ministrul.

La rîndul său, Viorel ARDELEANU a menţionat că la etapa de identificare a ideilor de proiect este important de a stabili o structură de lucru permanentă. De asemenea, directorul general al Biroului SUERD a mai comunicat că, la sfîrşitul lunii ianuarie 2012, la Bucureşti, va fi organizată reuniunea coordonatorilor naţionali şi a coordonatorilor domeniilor Strategiei, în cadrul căreia vor fi discutate problemele legate de finanţarea proiectelor.

La finalul dialogului, ambele părţi au decis ca la şedinţa comună a guvernelor, care va avea loc în 2012, Republica Moldova să prezinte lista propunerilor de proiecte pentru a fi aprobate.

Serviciul de presă al
Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor