Nume
Parola
Vizualizări: 8923
Memorandum de colaborare între Regiunea Nord (Republica Moldova) și Regiunea Vest (România)
Arad, România, 1 Decembrie 2011 — Regiunea Nord (Republica Moldova) a semnat un Memorandum de colaborare pe tema dezvoltării regionale cu Regiunea Vest din România, formată din județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Ceremonia de semnare a Protocolului a avut loc marți, 29 noiembrie a.c., la Consiliul Județean Arad în prezența autorităților locale și regionale, a reprezentanților mediului de afaceri din regiune și ai mass-media.

Semnatarii Memorandumului au fost: Ion PAREA – președintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD Nord), președintele Consiliului raional Rîșcani; Ion BODRUG – director al Agenției de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord); Petru Nicolae IOȚCU – președintele Consiliului Județean Arad și al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest (CDR Vest) și Sorin MAXIM – director general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest).

Obiectivul principal al Memorandumului este acela de a facilita schimbul de bune practici între cele două regiuni, dat fiind faptul că Regiunea Vest (România) reprezintă un bun exemplu în ceea ce privește managementul fondurilor de pre- și post- aderare și al politicilor pentru dezvoltare regională în ansamblu. „Ne propunem să avem o colaborare eficientă, întru beneficiul ambelor regiuni. În calitate de parteneri, vom depune tot efortul pentru a ne implica, la propunerea ADR Vest, într-un proiect de promovare a eficienței resurselor energetice, din cadrul Programului Sud Estul Europei”, a spus directorul ADR Nord, Ion BODRUG. „Regiunea Arad este un foarte bun exemplu pentru noi, este o zonă dezvoltată în plan economic şi ne interesează foarte mult. Noi, cei din Moldova, suntem la început de cale şi avem nevoie de un ajutor din partea Regiunii Vest România”, a declarat președintele CRD Nord, Ion PAREA.

„Este un acord de colaborare care va face în aşa fel încît colegii noştri din Republica Moldova să poată să împărtăşească din experienţa pe care o are Regiunea Vest în ceea ce priveşte fondurile europene, pentru că şi Moldova se pregăteşte pentru integrarea în Uniunea Europeană. Acest protocol face ca cele două regiuni să se apropie şi mai mult, instituţional şi economic”, a precizat președintele CDR Vest, Petru Nicolae IOȚCU.

Printre activitățile prevăzute a se desfășura în cadrul acestui memorandum sunt: participarea în calitate de parteneri în cadrul proiectelor finanțate de Comisia Europeană, realizarea de schimburi de experiență (pe teme de cooperare transfrontalieră, cele mai importante proiecte implementate în regiuni) și cursuri de formare cu scopul de a dezvolta competențele tehnice, elaborarea proiectelor regionale și identificarea resurselor financiare pentru implementarea acestora. În acest sens, pe parcursul lunii noiembrie, ADR Nord și ADR Vest din România au pregătit, în cooperare, un proiect internațional pe tema eficienței energetice în clădirile publice din cele două regiuni, precum și din alte șapte țări din Europa Centrală și de Est.

Încheierea Protocolului dintre cele două regiuni a avut la bază o vizită a dele¬gaţiei din Republica Moldova întreprinsă la ADR Vest în luna noiembrie 2010, cînd au fost vizitate mai multe locaţii ale proiectelor de succes pentru infrastructura de transport, mediu, social şi economic implementate în regiune. „Experienţa pe care noi am preluat-o din Europa de Vest trebuie să o ducem mai departe către Repu¬blica Moldova. Aş fi încîntat să găsim o delegaţie de 100 de oameni care să meargă în Republica Moldova, să stabilească un prim contact. Asta pentru că trebuie să fie oameni de afaceri interesaţi de Republica Moldova”, a declarat primarul de Arad, Gheorghe FALCĂ.

www.adrnord.md