Nume
Parola
Vizualizări: 6857
Schimb de experiență cu Letonia
Letonia, 3 Octombrie 2011 — Cunoașterea modului de implementare a proiectelor de dezvoltare regională în alte țări este esențială pentru a dezvolta eficient regiunile Republicii Moldova. În acest mod pot fi implementate metode eficiente de organizare a procesului și gestionare a mijloacelor financiare alocate pentru proiectele de dezvoltare regională, precum și de identificare a potențialilor investitori. În acest sens, în perioada 2-15 octombrie 2011, un grup de 11 specialiști de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Agențiile de Dezvoltare Regională împreună cu specialiști de la Ministerul Economiei din Moldova au ocazia să cunoască experiența de lucru a Letoniei și Belgiei, efectuînd o vizită de studiu.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) este reprezentată de către directorul agenției, Ion Bodrug.

Prima întrevedere s-a desfășurat astăzi, la Ministerul Finanțelor leton, unde reprezentanții MDRC și ME din Moldova au cunoscut procesul de implementare a Fondurilor Europene, sistemul informațional de management. De asemenea, subiecte de discuție au constituit: legislația în domeniu; comisia de monitorizare a fondurilor; implementarea etapizată a mijloacelor financiare și procesul decizional; controlul achizițiilor publice; programele operaționale; precum și sistemul instituțional ierarhizat în gestionarea banilor.

În cadrul dialogului, reprezentanții Ministerului Finanțelor leton au specificat că prioritățile de finanțare din Fondurile Europene sunt calitatea și eligibilitatea proiectelor, precum și capacitățile administrative ale autorităților. De asemenea, utilizarea pe larg a sistemului informațional de management ce include toată informația referitor la: proiectele în derulare; etapele de implementare; problemele nesoluționate; banii valorificați; transparență; domenii de aplicare; valoarea fiecărui proiect; sistem ce facilitează procesul de monitorizare și evaluare a proiectelor finanțate.

Totodată, Ministerul Finanțelor este responsabil de corectitudinea de implementare, dar sunt atrase în proces toate agențiile și ministerele sectoriale, iar la fiecare jumătate de an aceștia raportează Guvernului și Comisiei Europene situația.

Cea mai mare parte din finanțarea europeană pentru Letonia este destinată infrastructurii fizice. Suma totală a fondurilor disponibile de la UE pentru perioada 2007 - 2013 este 4,5 miliarde euro, iar pînă în august 2011 au fost aprobate proiecte a căror valoare constituie 3,7 miliarde euro. Domeniile de alocare a banilor sunt: transport și tehnologii informaționale, eficiența energetică și mediu, educație, politică socială, sănătate, susținerea businessului, investiții în infrastructura orașelor. Una din probleme în implementarea proiectelor o constituie procedura de achiziții publice, care durează și tergiversează implementarea proiectului în timpul stabilit inițial, iar greșelile înregistrate la această etapă își lasă amprenta financiară.

Săptămîna curentă urmează zile de lucru în cadrul Agenției de Stat de Dezvoltare Regională, atît pentru a cunoaște etapele procesului de dezvoltare regională, implementarea proiectelor, rolul agențiilor de dezvoltare regională în eficientizarea elaborării proiectelor, cît și o vizită în regiunea Latgale, unde sunt proiecte în derulare, precum și întrevederi cu reprezentanți de la Agenția Centrală de Finanțare și Contractare, Ministerul Bunăstării, Ministerul Economiei și Ministerul Transporturilor.

Ministerul Dezvoltării regionale și Construcțiilor