Nume
Parola
Vizualizări: 3550
ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant în cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord
Bălți, 15 Septembrie 2011 — Denumirea și sediul instituției organizatoare a concursului:

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord
Mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri, 8A
Date de contact : tel. (231) 61980

E-mail:nadrnord@gmail.com, lojog@mail.ru

Denumirea funcţiei publice vacante:

Manager pentru proiectul: „Stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Nord".

Responsabilități:

- Răspunde de realizarea graficului activităților proiectului conform criteriilor temporare, cantitative, calitative și financiare;
- Identifică și raportează despre riscurile la care se expune proiectul la etapa implementării.
- Este responsabil pentru managementul zilnic al proiectului - organizaţional şi conceptual în corespundere cu planul de implementare al proiectului;
- Răspunde de monitorizarea și evaluarea activităților, produselor, rezultatelor și impactului proiectului;
- Efectuează vizite în teritoriu la locul realizării proiectului în vederea colectării informaţiilor despre mersul implementării proiectului;
- Participă la toate evenimentele proiectului, asigurînd pregătirea adecvată a acestora.

Condiţiile de participare la concurs:

- Studii superioare în domenii relevante (tehnic, economic, management);
- Abilităţi în managementul administrativ şi financiar al proiectelor;
- Cunoaşterea limbii române şi ruse. Cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj;
- Deprinderi excelente de comunicare;
- Cunoaşterea bună a Word şi Excel este necesară.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

- CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv);
- copia buletinului de identitate;
- copii ale documentelor care certifică nivelul educaţional: titluri/diplome/certificate, în confirmarea studiilor obţinute - pentru funcţiile care necesită asemenea cunoştinţe sau calităţi;
- copia cărţii de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioare, cu excepţia cazurilor în care persoana este angajată pentru prima oară.

Cererea şi documentele pentru participare pot fi prezentate la adresa:

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, mun. Bălţi, Piața Vasile Alecsandri, 8A

Tel: (231) 61980

E-mail: adrnord@gmail.com; lojog@mail.ru

Data limită pentru prezentarea documentelor: 30.09.2011

www.adrnord.md