Nume
Parola
Vizualizări: 3889
ANUNȚ privind selectarea prestatorului de servicii pentru desfăşurarea a 5 ateliere de lucru și elaborarea broşurii despre procesul de realizare a studiilor de fezabilitate
Bălți, 12 August 2011 — Agenția de Dezvoltare Regională Nord angajează un prestator de servicii care să elaboreze şi să pună în aplicare un program privind familiarizarea principalilor actori regionali cu procesul de elaborare a studiilor de fezabilitate.

Acest program de informare va fi efectuat în cadrul proiectul „Importanța studiilor de fezabilitate în consolidarea procesului de dezvoltare regională în Republica Moldova", finanțat din sursele Republicii Cehe. Atașăm, mai jos, fișierul în format „.PDF" cu termenii de referinţă pentru acest contract.

În cazul în care organizaţia dumneavoastră este interesată şi motivată să aplice pentru această misiune, sunteţi invitaţi să participaţi la procedura de selecţie, prezentînd următoarele documente:

Ø Oferta tehnică trebuie să demonstreze experiența consultantului (companiei) în domeniul solicitat şi trebuie să includă:

- Profilul companiei;
- CV‐urile personalului ce urmează să implementeze proiectul;
- Metodologia de implementare.
- Planul de acțiune

Ø Oferta financiară trebuie să detalieze principalele elemente de cost (personal, transport etc.). Costurile vor fi prezentate cu şi fără TVA.

Se vor accepta doar ofertele complete, compuse din oferta tehnică şi oferta financiară. Ofertele se depun la sediul ADR Nord - Bălți, piața V. Alecsandri 8A, et. II bir. 201. Oferta tehnică și oferta financiară vor fi depuse separat, in plicuri sigilate, pe care va fi indicat "Pentru selectarea prestatorului de servicii pentru desfăşurarea a 5 ateliere de lucru și elaborarea broşurii despre procesul de realizare a studiilor de fezabilitate".

Ofertele vor fi prezentate în limba română.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 18 august 2011, ora 16.

Ofertele se depun la sediul ADR Nord - Bălți, piața V. Alecsandri 8/A, et. II bir. 201

Interviul va avea loc pe data de 19.08.2011, iar prima întîlnire de lucru cu prestatorul de servicii selectat va avea loc în perioada de 22 august 2011 la sediul ADR Nord. Aplicanţii sunt rugaţi să păstreze disponibilitatea pentru aceste zile.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la dl Constantin BÂNDIU, Șef Secție Management Proiecte, ADR Nord. Telefon: 0 231 2 56 46, email: constantbandiu@gmail.com .

Ion BODRUG, director ADR Nord
www.adrnord.md