Nume
Parola
Vizualizări: 8603
ADR Nord și Comisia pentru Dezvoltarea Relațiilor Economice Internaționale au semnat un Memorandum de colaborare în cadrul Programului „Business Gate”
Chișinău, 5 August 2011 — Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) a semnat un Memorandum de cooperare pe un termen de 3 ani cu Comisia pentru Dezvoltarea Relațiilor Economice Internaționale (C.D.R.E.I.), în vederea încurajării şi creării condiţiilor favorabile pentru investiţii. În acest sens, directorul ADR Nord, Ion Bodrug, și consilierul președintelui C.D.R.E.I., Mihail Plămădeală, au stabilit relații de parteneriat între cele două părți. Memorandumul a fost semnat joi, 4 august a.c., la Chișinău.

„Prin Memorandumul de cooperare încheiat de ADR Nord și Comisia pentru Dezvoltarea Relațiilor Economice Internaționale, se va pune accentul pe prioritatea 2 din Strategia de Dezvoltare Regională, care prevede susținerea dezvoltării sectorului privat și a pieței forței de muncă, în special în regiunile rurale", a declarat directorul ADR Nord, Ion Bodrug.

ADR Nord și C.D.R.E.I. își declară disponibilitatea de cooperare și realizare a activităților comune pentru dezvoltarea relațiilor comercial-economice și tehnico-științifice, bazate pe egalitate pentru proiecte comune; schimb de informații cu privire la sarcinile și responsabilitățile organelor administrative corespunzătoare, precum și să consolideze și să promoveze parteneriatele între antreprenorii din Republica Moldova și cei din Republica Italiană.

Amploarea Programului „Business Gate" a atras atenția instituțiilor oficiale italiene. Ambasada Italiei în Republica Moldova susține oficial C.D.R.E.I. în realizarea Programului. În acest context, potrivit consilierul președintelui C.D.R.E.I., Mihail Plămădeală, Agențiile Regionale de Dezvoltare din Republica Moldova reprezintă un potențial partener atractiv pentru companiile italiene. Colaborarea companiilor italiene cu structurile ministeriale și regionale, întreprinderile și structurile neguvernamentale și de business din Republica Moldova și de după hotare prin intermediul ADR Nord, cu aportul C.D.R.E.I., va permite depășirea barierelor geografice și lingvistice, depășirea lipsei încrederii în colaborarea cu noii potențiali parteneri-investitori străini.

C.D.R.E.I. a fost creată la inițiativa antreprenorilor italieni, fiind un organism reprezentativ în coordonarea procesului de realizare a Programului „Business Gate. Acest program este un rezultat al eforturilor intelectuale, organizatorice și financiare comune a companiilor private și antreprenorilor italieni, orientat spre stimularea cooperării economice și financiare eficiente a întreprinderilor mici și mijlocii în spațiul euroasiatic.

www.adrnord.md