Nume
Parola
Vizualizări: 5235
Strategia de cercetare-inovare a RM pînă în 2020 va fi rezultatul muncii a 400 de experţi
mun. Chisinau, 13 Iunie 2011 — Elaborarea viitoarelor politici publice în sfera de cercetare-inovare, cît şi identificarea priorităţilor de activitate pentru următorii 10 ani necesită a fi realizate prin metode inclusive şi participative. În acest sens AŞM, în parteneriat cu experţii din cadrul Unităţii Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) din Romania, a lansat exerciţiul de foresight FOR Moldova, în vederea elaborării Strategiei de cercetare-inovare a RM pînă în 2020.

Vineri, 10 iunie, foaia de parcurs a realizării exerciţiului a fost prezentată în faţa reprezentanţilor Parlamentului RM, mediului academic, celui de afaceri şi sectorului asociativ. În luarea sa de cuvînt, acad Gheorghe Duca, Preşedintele AŞM, a subliniat că din momentul în care guvernarea, societatea civilă şi comunitatea ştiinţifică percep diferit rolul ştiinţei în dezvoltarea ţării, este necesar de a elabora, în mod transparent şi participativ, un model de gestionare a cercetării acceptat de către toate parţile interesate. Prin lansarea exerciţiului de foresight, în cadrul căruia vor fi implicaţi în jur de 400 de experţi, AŞM oferă o alternativă discuţiilor interminabile atestate în ultima perioadă privind viitorul sistemului de cercetare-inovare din ţara noastră, pledînd pentru un dialog constructiv în vederea atingerii unei baze consensuale cît mai largi.

În cadrul schimbului de opinii ce a urmat prezentarea dlui dr Ghenadie Cernei, conducătorul unităţii de implementare a Exerciţiului FOR-Moldova, privind activităţile viitoare ale proiectului, au fost reflectate atît importanţa exerciţiului pentru elaborarea unei viziuni de dezvoltare a sferei de cercetare-inovare pînă în 2020, cît şi anumite subiecte ce necesită a fi abordate în cadrul acestui proces. Vom menţiona în această ordine de idei intervenţiile dlui Chiril Lucinschi, Preşedintele Comisiei parlamentare cultură, învăţământ, cercetare, tineret, sport şi mass-media, dnei Valentina Stratan, deputat în Parlamentul RM, dlui Chiril Gaburici, director general Moldcell, dlui dr.hab. Alexandru Stratan, director IEFS, dlui prof. Vladimir Guţu, decan al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţie (USM), dl membru corespondent Alexandru Dicusar, dlui academician Valeriu Canţer, Preşedintele CNAA, drei Ana Popa, Centrul Analitic Independent Expert Grup.

În perioada imediat următoare, un grup de experţi străini vor efectua o analiză a sistemului de cercetare din ţara noastră, sistematizînd această informaţie în cadrul unui raport ce va servi drept punct de pornire pentru discuţiile experţilor locali.

Centrul media al ASM