Nume
Parola
Vizualizări: 9102
ADR Nord: Vizite de monitorizare a proiectelor aflate în derulare, la Fălești și Biruința
Fălești / Biruința, 7 Iunie 2011 — Un grup de experți din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) au efectuat marți, 7 iunie curent, două vizite de monitorizare, în orașele Fălești și Biruința, a proiectelor aflate în derulare.

FĂLEȘTI. Este vorba despre proiectul „Alimentarea oraşului Făleşti cu apă din rîul Prut”, al cărui solicitant este Consiliul Raional Fălești. Bugetul total al proiectului reprezintă 18 757 311,2 lei, dintre care 11 357 311,2 lei din Fondul Național de Dezvoltare Regională (FNDR), și are o durată de implementare planificată pentru 18 luni.

Obiectivul general al proiectului de la Fălești este consolidarea cooperării regionale în scopul asigurării cu apă potabilă şi canalizare a populaţiei din raionul Făleşti şi oportunităţi create pentru localităţile din raioanele Ungheni şi Glodeni de gestionare durabilă a resurselor acvatice în context regional.

BIRUINȚA. Solicitantul proiectului „Finisarea construcţiei poligonului pentru acumularea, sortarea şi valorificarea deşeurilor menajere pentru 3 primării (7 localităţi): or. Biruinţa, Alexăndreni (s. Alexăndreni, s. Heciul Vechi, s. Grigoreşti, s. Tîpleşti, s. Ţîpleteşti), s. Heciul Nou” este Primăria oraşului Biruinţa, raionul Sîngerei. Suma totală a proiectului este de 6 091 195,00 lei, dintre care 4 287 617,76 lei de la FNDR. Durata de implementare este programată pentru 11 luni.

Obiectivul general al proiectului din Biruința este crearea, la nivel regional, a sistemului integrat de management al deşeurilor solide pentru 7 localităţi.

În urma vizitelor de monitorizare, experții ADR Nord au constatat că proiectele menționate se implementează conform planurilor de activități și au planificat următoarea etapă de implementare și monitorizare a proiectelor.