Nume
Parola
Vizualizări: 4160
Pe Monumentul Cărţii va fi inscripţionat: „La început era Cuvântul...”
Chisinau, 7 Februarie 2011 — Aceasta este decizia luată unanim de membrii Comisiei pentru selectarea celei mai potrivite inscripţii pentru primul Monument al Cărţii (sculptor, inaugurat la 11 iunie 2010 în faţa Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM).

În urma concursului anunţat la 10 august 2010 de AŞM, în vederea selectării celor mai inspirate şi potrivite cugetări, aforisme, citate din opere naţionale şi universale pentru a fi incizate pe Monumentul Cărţii, la adresa Comisiei AŞM au parvenit circa 200 de propuneri: citate şi maxime dedicate cărţii, culturii, ştiinţei, cunoştinţelor, expediate de instituţii, organizaţii şi cetăţeni.

Celebrul verset biblic „La început era Cuvântul...”, cu care începe Evanghelia după Ioan din Noul Testament (“La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul.”) a fost selectat pentru că este aTOTcuprinzător şi ilustrează esenţa Monumentului Cărţii, care a fost conceput ca un simbol al Luminii, Credinţei, Cunoştinţelor, Înţelepciunii. Membrii Comisiei AŞM au ţinut cont atât de dimensiunea profund spirituală a acestui verset biblic – Cuvântul este însuşi Dumnezeu, Creatorul Lumii şi al Vieţii de care ne bucurăm, cât şi de dimensiunea materială. Or, Biblia sau Sfânta Scriptură este prima carte din lume, care a văzut lumina tiparului, această Carte a tuturor timpurilor fiind  considerată şi Cartea Cărţilor. S-a ţinut cont, totodată, şi de rolul fundamental al Cărţii, al cărţilor şi cunoştinţelor în general, în evoluţia omenirii.

Propunerea de a inscripţiona pe Monumentul Cărţii versetul biblic „La început era Cuvântul...” a fost înaintată AŞM de cunoscuta ziaristă şi scriitoare, Luminiţa Dumbrăveanu, care, în calitate de câştigător al concursului AŞM, va primi în dar cele şapte volume apărute până în prezent în prestigioasa colecţie Academica a Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi editurii „Ştiinţa”.

Aşadar, pentru dragostea de carte tot cartea rămâne a fi cel mai preţios şi mai nobil dar. Nominalizăm mai jos membrii Comisiei AŞM, care au votat în mod unanim pentru inscripţionarea pe Monumentul Cărţii a versetului biblic „La început era Cuvântul...”: dr. hab. Mariana ŞLAPAC, vicepreşedinte al AŞM – preşedinte al Comisiei; m. c. al AŞM, prof. univ. Anatol CIOBANU, USM; dr. Victor GHILAŞ, secretar ştiinţific al Secţiei Ştiinţe Socioumaniste a AŞM; Vitalie ŢURCAN, vicedirector, Instituţia Publică „Enciclopedia Moldovei”; dr. Inga DRUŢĂ, director al Centrului Naţional de Terminologie al Institutului de Filologie al AŞM;
Angela TIMUŞ, director-adjunct al Bibliotecii Ştiinţifice Centrale; dr. Nicolae FUŞTEI, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM; drd. Emanuil BREHUNEŢ, paroh, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM; dr. Ana GHILAŞ, USM; Veronica CACEAN, cercetător ştiinţific, Secţia Ştiinţe Socioumaniste a AŞM; Victor COVALIOV, sculptor. În calitate de consultanţi ai Comisiei şi-au expus opinia dr. Angela SAVIN, Institutul de Filologie al AŞM şi drd. Alexandru MAGOLA, licenţiat în teologie, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM.

În cadrul şedinţei Comisiei au fost discutate şi alte probleme, legate de caracterul literelor, ortografie, semnificaţia acestui mesaj pentru întreaga societate ş.a. Inscripţia La început era Cuvântul... va fi incizată pe Monumentul Cărţii în primăvară, iar literele vor avea culoarea aurie-deschisă.

Academia de Ştiinţe a Moldovei mulţumeşte tuturor participanţilor la concurs.

                                                                                                                                                        Centrul Media al AŞM