Nume
Parola
Vizualizări: 5601
MASA ROTUNDĂ DE EVALUARE A PROIECTULUI “PARTENERIAT PENTRU UN MEDIU CURAT”
Pirlita, 23 Ianuarie 2011 — Joi, 20 ianuarie 2011, în incinta Primăriei Bălţi, Asociaţia Obştească “Caroma Nord” împreună cu AO “Pro Cooperare Regională” şi AO “OZON” au organizat Masa rotundă de evaluare a proiectului “Parteneriat pentru un mediu curat”, proiect realizat cu suportul financiar acordat de Fondul Naţional pentru Dezvoltare prin intermediul Programului Fondul Comun, lansat de Parteneriatul European pentru Democraţie şi Fundaţia Est-Europeană.
Masa rotundă a întrunit 20 participanţi, parteneri locali în cadrul proiectului. Participanţii au menţionat că proiectul şi-a atins obiectivele propuse, accentuînd încă o dată necesitatea promovării educatiei ecologice continuă a cetăţenilor.
,, În comunităţile unde accentele sunt puse mai serios pe protecţia mediului, ca ex. s. Chişcăreni, populaţia este educată în stilul ocrotirii şi reabilitării mediului înconjurător de la mic la mare prin intermediul ONG-lor de mediu şi politicii locale de dezvoltare”, susţine d-nul Gh. Mereuţă, preşedintele ADD Mileniul III. „Ne-am simţit parte a unui proiect mare, internaţional, a unui tot întreg”, a declarat d-na Elena Panaguţă, ADD Mileniul III.

Din partea participanţilor au parvenit mai multe propuneri şi recomandări. Menţionăm cele mai relevante propuneri: ,, La momentul actual educaţia ecologică rămîne a fi o normă delarativa, fiindcă practic nu se realizează proiecte în domeniul educaţiei mediului în şcoli şi licee. Din aceste considerente este binevenită adoptarea unei norme obligatorii care ar favoriza educaţia ecologică încă din instituţiile prescolare” a declarat d-na Tamara Munteanu, profesoară de biologie, LT”Dm. Cantemir”, s. Pîrliţa.
„Ar trebui înăsprite pedepsele şi amenzile pentru poluarea mediului, iar toţi operatorii economici care produc pe piaţă pungi din plastic şi PET-uri să fie taxaţi, sau obligaţi de a le colecta ”, a susţinut dl Anatolie Moisei, preşedintele AO „Cuget”, s. Izvoare.
,, În ultimul timp asistăm la o adevărată explozie de PET-uri, deocamdată însă, nimeni nu se ocupă de colectarea ambalajelor, propun să ne inspirăm de la Germania, cea mai mare şi mai puternică economie din UE. Aici fiecare bautură la PET are adăugat la preţul de achizitie 0,25 Eurocenti, pe care îi plateşti cand cumperi. Cand vii la cumpărături la supermarchet aduci toate PET-urile strînse şi primeşti un bon de 0,25 cenţi/sticlă, care se scade la casa de marcat din valoarea cumpărăturilor făcute”, a propus d-ul Valeriu Istrati, membru AO ,, Pro Femeia „ din s. Pîrliţa.

Parteneri media în cadrul proiectului: Agenţia Independentă de Ştiri DECA-press; Publika MD; Pro TV; TV Bălţi; ziarul local „SP”, ziarul „Vocea Bălţului”, postul „Radio Moldova”, Agenţia Info Prim Neo.