Nume
Parola
Vizualizări: 5642
PARTENERIAT PENTRU UN MEDIU CURAT
Balti, 26 Septembrie 2010 — Asociatia ,,Caroma Nord” in parteneriat cu “Hologen” (Ungaria); Asociatia “Dialog” (Ungaria); Centru pentru Dialog si Cooperare (Romania); Asociatia pentru Dezvoltare durabila “Dunarea de Jos” (Romania) lanseaza proiectul „Parteneriat pentru un mediu curat” selectat in cadrul Concursului de Granturi al Fondului Comun lansat de catre Parteneriatul European pentru Democrație (EPD) si Fundația Est-Europeana (FEE), cu susţinerea financiară a Fondului National pentru Democratie (NED).
Parteneri locali in cadrul proiectului sunt ONG ,,Centrul Regional pentru Dezvoltarea Initiativelor Sociale (CReDIS) - Pro Co Re” si ONG ,,OZON“. „Parteneriat pentru un mediu curat” este un proiect de educaţie ecologică şi conştientizare a tinerilor şi a societăţii în general, privind protecţia mediului şi responsabilitatea socială, axat pe schimbul de cunoştinţe şi experienţă între organizaţii din Ungaria, Romania şi Republica Moldova, care stimulează colaborarea şi crearea de noi parteneriate.
In cadrul proiectului in perioada 22.09.2010-04.10.2010 se va desfasura Concursul Internaţional pe tema “Natura în ochii copiilor”. La acest concurs pot participa elevi din Republica Moldova, România şi Ungaria. Lucrările vor fi apreciate de un juriu International si vor fi expuse în cadrul Conferinţei Regionale de Mediu, ,,Natura fără frontiere” care se va desfasura in mun. Balti.

Obiectivele Concursului sunt:
stimularea potenţialului artistic creativ al tinerilor,
schimbarea atitudinii tinerei generaţii faţă de mediu,
constientizarea importantei respectării normelor de protecţie a mediului,
motivarea profesorilor şi elevilor,
realizarea unei expoziţii cu lucrările participante la concurs,
realizarea relaţiilor de colaborare între tinerii din ţară şi de peste hotare.

REGULAMENTUL CONCURSULUI INTERNAŢIONAL
“NATURA ÎN OCHII COPIILOR”

1. Data de lansare a concursului este 22 septembrie 2010.
2. Acest concurs este deschis oricărui elev, rezident în RM, România, Ungaria.
3. Desenele trebuie să fie originale şi să nu mai fi fost premiate la alte concursuri similare. Concurenţii trebuie să poată face dovada, dacă li se cere, că lucrările înscrise în concurs le aparţin.
4. Concurenţii pot trimite pentru concurs maximum două desene de persoană. Toate desenele vor fi însoţite de un titlu sau de un comentariu de maximum 10 cuvinte, precum şi de numele, adresa poştală, adresa de e-mail, numărul de telefon fix sau numărul de telefon mobil al concurentului.
5. Organizatorul nu răspunde pentru pierderea sau deteriorarea lucrărilor în timpul transportului sau transmiterii lor.
6. Lucrările trimise la concurs, indiferent dacă au fost respinse, admise şi/sau premiate, nu se înapoiază expeditorilor/autorilor. Ele rămân în proprietatea organizatorului.
7. Organizatorul se obligă să menţioneze numele autorilor alături de desenele realizate de ei, pe tot parcursul expoziţiei.
8. Câştigătorii vor fi anunţaţi şi vor fi contactaţi telefonic, pentru a participa la ceremonia de premiere organizată în cadrul Conferinţei Regionale de Mediu ,,Natura fără frontiere” in perioada 8-9 octombrie 2010, în Bălţi.
9. Cele mai bune desene vor face obiectul unei expoziţii organizate în cadrul Conferinţei Regionale de Mediu ,,Natura fără frontiere”, precum şi în diverse publicaţii ale organizatorului.
10. Juriul va desemna lucrările câştigătoare.
11. Criteriile de evaluare a desenelor vor fi:
• încadrarea în tema concursului
• creativitatea şi originalitatea
• calitatea artistică/tehnică
12. Trimiterea lucrărilor presupune că participanţii au acceptat integral condiţiile prezentului regulament.
13. Lucrările participante la concurs vor fi trimise prin poştă sau înmânate personal, în plic sigilat, la adresa:

str. Mihai Viteazul 36/2
Municipiul Balti
Republica Moldova

Pe plic se va menţiona „Pentru concursul de desen “Natura în ochii copiilor”.

Data limită de depunere a lucrarilor este 4 octombrie 2010.