Nume
Parola
Vizualizări: 8510
Implementarea în Republica Moldova a conceptului de cluster inovativ
mun.Chişinău, 12 Mai 2010 — „Implementarea în Republica Moldova a conceptului de cluster inovativ” – aceasta a fost tematica workshopului organizat în perioada 10-11 mai 2010 la Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Invitată în calitate de expert la acest workshop, precum şi pentru analiza în continuare a posibilităţii de creare a clusterelor în Republica Moldova este Christina LEUCUŢĂ, consilier superior în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri din România, Direcţia Generală Politică Industrială şi Competitivitate.
Evenimentul, care s-a bucurat de participarea reprezentanţilor din diverse domenii de interes precum cercetare-dezvoltare, transfer tehnologic şi inovare, mediul academic, administraţia publică locală, mediul de afaceri, şi-a propus să identifice iniţiativele de tip “cluster” existente în Republica Moldova şi să pună bazele unei cluster mapping (“harti a clusterelor”) pentru dezvoltarea acestui fenomen în ţara noastră.
Evenimentul a fost organizat cu suportul instrumentului de asistenţă europeană TAIEX şi se va desfăşura pe parcursul săptămânii curente, cuprinzând în afară de aceste două zile de workshop (teorie) şi trei zile de practică, în care persoanele invitate vor identifica principalele industrii moldoveneşti, în baza cărora ar putea fi create primele clustere funcţionale.
Deocamdată se preconizează analiza industriei viti-vinicole, turism, IT şi prelucrarea deşeurilor, ulterior alegându-se un sector/două cu potenţial de formare a asociaţiilor de tip cluster, care vor constitui un exemplu pentru celelalte sectoare ale economiei. Temele puse în discuţie în cadrul workshopului au fost necesitatea elaborării bazei normativ-legislative privitoare la clustere, identificarea partenerilor în cluster, posibilităţile de finanţare, paşii care trebuiesc întreprinşi pentru implementarea şi dezvoltarea clusterelor. La etapa următoare (12-15 mai 2010) se va efectua un Cluster mapping, în cadrul căruia se va simula crearea unui/două clustere inovative în Republica Moldova.
Scopul final al acestei misiuni de expertiză este realizarea în Republica Moldova a Ghidului de implementare a conceptului de cluster inovativ, preconizat a fi realizat cu suportul a mai multor parteneri şi experţi din ţară şi străinătate în cadrul unui proiect ulterior.
Clusterele inovative sunt motoarele puternice ale dezvoltării economice, care conduc către inovare. Acestea asigură un mediu de afaceri eficient pentru companii, în special pentru IMM-uri, colaborarea cu autorităţi locale, instituţii de cercetare, furnizori, clienţi şi competitori localizaţi în aceeaşi arie geografică. Apartenenţa la un cluster inovativ devine un avantaj real pentru întreprinderile mici şi mijlocii, ca urmare atît a accesului facil şi rapid la rezultatele cercetărilor în vederea implementării acestora în producţie şi realizării de produse inovative, cât şi a strategiilor comune de dezvoltare, pornind de la cele de cooperare în producţie şi achiziţie de tehnologii şi echipamente performante destinate utilizării în comun, pâna la cele de marketing.
Observatorul clusterelor europene a identificat recent în jur de 2000 de clustere semnificative, definite ca aglomerări regionale de industrii şi servicii colocatare, care angajează 38% din forţa de muncă europeană. Comisia Europeană va continua să accelereze iniţiativele sale care sunt relevante pentru sprijinirea clusterelor, cum ar fi programele operaţionale din cadrul politicii de coeziune, programul cadru pentru cercetare şi dezvoltare tehnologica şi programul de competitivitate şi inovare, cu privire la facilitarea apariţiei şi accelerarea dezvoltării a cât mai multe clustere de clasă mondială în Europa.