Nume
Parola
Vizualizări: 5306
Vizită de documentare
mun.Chişinău, 12 Mai 2010 — La 11 mai 2010 Preşedintele Partidului Democrat din Moldova Marian LUPU a efectuat o vizită de documentare la Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi infrastructura de inovare a acesteia(Parcul ştiinţifico-tehnologic „Academica” şi Incubatorul de inovare „Inovatorul”.
Înaltul oaspete a vizitat iniţial expoziţia permanentă, organizată de către AITT, unde sunt expuse rezultatele obţinute de către rezidenţii parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi a incubatorului de inovare în cadrul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic aprobate. La întrevederile avute cu rezidenţii structurilor inovaţionale, la reprezentanţele acestora, dnul M.Lupu a fost familiarizat su succesele realizate, precum şi cu problemele cu care se confruntă aceştia în procesul de activitate. În special, s-a atras atenţia asupra imperfecţiunii legislaţiei în vigoare, neacordării facilităţilor fiscale şi vamale, prevăzute pentru rezidenţi de către legislaţia Republicii Moldova, asupra necesităţii creării structurilor de stat de certificare a produselor realizate de către rezidenţi, creării pieţelor de desfacere, etc. Dnul Preşedinte s-a arătat interesat de tehnologia specială de fabricare a materialelor de construcţie din beton celular, obţinut din deşeuri tehnogene ale producţiei, care sunt de o calitate superioară, posedă caracteristici de rezistenţă şi termoizolare mai superioare decât cele existente în prezent pe piaţă, sunt ecologic curate; tehnologia de producere a surselor regenerabile de energie, a bioetanolului, etc. Un alt proiect inovativ, care s-a aflat în atenţia celor prezenţi la întrunire a fost cel ce ţine de implementarea Punctelor Termice Individuale (PTI) la nivel de bloc locativ şi care presupune oferirea unui şir de avantaje consumatorilor (reducerea cheltuielilor pentru energia termică; posibilitatea de a regla consumul de energie termică în conformitate cu necesităţile şi posibilităţile de plată; de conectare/deconectare a încălzirii în fiecare apartament la dorinţa consumatorului; etc.). În plus, furnizorul de căldură are posibilitatea să debranşeze de la reţea apartamentele cu restanţe la achitarea facturilor, fără ca ceilalţi consumatori din bloc să sufere. A trezit interes şi proiectul inovativ cu privire la articolele de artizanat popular, confecţionate în baza tradiţiilor populare cu diverse elemente inovative, conform metodelor şi tehnologiilor avansate, cu utilizarea utilajului special avansat.
Dnul Preşedinte M.Lupu şi-a exprimat părerea, că inovaţiile realizate de către rezidenţi sunt valoroase, semnificative atât pentru diversificarea pieţei mărfurilor şi serviciilor, cât şi pentru creşterea economică sustenabilă a Republicii Moldova, de aceea perfecţionarea şi promovarea legislaţiei, care reglementează activitatea de inovare şi transfer tehnologic în cadrul parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare este foarte importantă la această etapă de activitate.