Nume
Parola
Vizualizări: 12215
Reacţia Federaţiei SINDASP la activitatea parlamentară
Chisinau, 12 Decembrie 2009 — Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Republica Moldova (SINDASP) a rămas profund dezamăgită de adoptarea de către Parlament a Legii nr. 83-VIII din 03.12.2009 pentru modificarea unor acte legislative, potrivit căreia se modifică şi se completează unele articole a Legii nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

Potrivit modificărilor operate, stabilirea pentru funcţionarii publici şi personalului de deservire tehnică din autorităţile publice centrale şi locale a salariului de funcţie la nivelul gradaţiei II de salarizare se va efectua din anul 2011 (p.4 a Legii  nr.83),  iar premierea cu încă 25% a funcţionarilor publici din autorităţile publice centrale şi subdiviziunile lor teritoriale se va efectua din anul 2012 (p.3 a Legii 83-18).

Federaţia SINDASP dezaprobă decizia adoptată privind amînarea termenului de plată a stimulentelor de salariu preconizate din 1 octombrie 2009 pentru anii 2011-2012. În această ordine de idei SINDASP este convinsă de faptul că, deoarece Legea nr.83-VIII a fost publicată în data de 5 decembrie 2009, pentru lunile octombrie şi noiembrie 2009 este necesară calcularea plăţilor respective.

Federaţia SINDASP de nenumărate ori a atenţionat guvernarea despre consecinţele nefaste la care poate să conducă modificările operate în actele legislative menţionate. Este vorba, despre pauperizarea continuă a funcţionarilor publici, despre demisionarea în masă a specialiştilor calificaţi din serviciul public, în special a cadrelor cu o experienţă bogată în domeniul  respectiv, despre facilitarea procesului de corupere a funcţionarilor publici etc.

Federaţia SINDASP este hotărîtă să-şi susţină şi argumenteze poziţia în toate instituţiile statale în vederea apărării drepturilor legale ale salariaţilor - angajaţi în sectorul public.      

Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Republica Moldova