Nume
Parola
Vizualizări: 6216
Ministerul Apărării promovează o politică consecventă de cooperare bilaterală
24 Noiembrie 2009 — Priorităţile R. Moldova sînt intensificarea relaţiilor bilaterale şi multilaterale, promovarea parteneriatului strategic cu Uniunea Europeană, România, Ucraina, Federaţia Rusă şi SUA. Declaraţii în acest sens a făcut astăzi, 24 noiembrie, ministrul Apărării Vitalie Marinuţa în cadrul turului anual al ataşaţilor militari acreditaţi în R. Moldova.         

„Ministerul Apărării promovează o politică consecventă de cooperare bilaterală, iar sprijinul acordat de parteneri reprezentă o contribuţie semnificativă în procesul de reformă militară”, a  subliniat ministrul Apărării. „Obiectivul principal în procesul de modernizare al Armatei Naţionale este dezvoltarea capabilităţilor militare necesare pentru asigurarea suveranităţii, independenţii şi integrităţii teritoriale a ţării. În cadrul Analizei Strategice a Apărării (SDR) vor fi evaluate necesităţile privind structurile de forţă, de comandă şi control, infrastructura şi costurile pentru întreţinerea Forţelor Armate”. 

Vitalie Marinuţa a mulţumit corpului ataşaţilor militari pentru susţinerea pe care o acordă R. Moldova şi s-a pronunţat în favoarea aprofundării şi diversificării cooperării bilaterale. Ministrul Apărării a reiterat inclusiv poziţia fermă a guvernului R. Moldova de a promova procesul de integrare în Uniunea Europeană, democratizarea societăţii, asigurarea supremaţiei legii, precum şi intensificarea colaborării cu instituţiile şi organizaţiile internaţionale.

Şeful secţiei planificarea cooperării internaţionale, locotenent-colonel Vitalie State, a comunicat că turul ataşaţilor militari organizat de Ministerul Apărăii are caracter anual şi întruneşte ataşaţii militari acreditaţi în R. Moldova cu reşedinţa în Chişinău, Bucureşti, Kiev şi Moscova. State a specificat că evenimentul are drept scop familiarizarea corpului de ataşaţi militari cu stadiul actual de dezvoltare a Armatei Naţionale.

„Experţii militari din cadrul Ministerului Apărării şi Marelui Stat Major vor prezenta ataşaţilor militari informaţii privind reforma Armatei Naţionale şi realizările obţinute în anul 2009. Diplomaţii militari vor vizita inclusiv Institutul Militar al Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, unde vor face cunoştinţă cu condiţiile de instruire şi cazare ale studenţilor militari şi procesul de modernizare a învăţămîntului militar”, a menţionat Vitalie State.

De remarcat că stadiul actual al politicii militare s-a concretizat în parteneriate durabile cu circa 25 de ţări. Cooperarea militară bilaterală iniţiată de Ministerul Apărării este reflectată în programe de asistenţă tehnico-materială, de consultanţă, precum şi de perfecţionare a ofiţerilor moldoveni în instituţii de învăţămînt militar din România, Germania, SUA, Republica Populară China sau Ţările Baltice. Spre exemplu, numai datorită parteneriatului strategic cu SUA, Armata Naţională beneficiază anual de circa 25 de cursuri de instruire.

Actualmente în R. Moldova sînt acreditaţi 25 de ataşaţi militari. Cinci ataşaţi militari reprezentînd Lituania, România, Rusia, SUA şi Ucraina sînt stabiliţi în Chişinău. Opt  ataşaţi militari au sediul în Bucureşti şi reprezintă ţări precum, Bulgaria, Franţa, RFG, Italia, Marea Britanie, Polonia, Slovacia şi Turcia. Ataşaţii militari ai Canadei, Greciei, Japoniei, Letoniei, Olandei, Cehiei, Austriei şi Suediei au reşedinţa în Kiev, iar alţi patru ataşaţi din Indonezia, Yemen, Mali şi Coasta de Fildeş,  au reşedinţa în Moscova.

Maior Alexandru JOSAN
Sef Serviciul Relatii Publice
Ministerul Apararii al R.Moldova

E-mail: josanualex29@yahoo.com
Phone: (+373) 22 252090
Mob: (+373) 79707243