Nume
Parola
Vizualizări: 5762
China va oferi Armatei Naţionale circa 500 mii euro
Chisinau, 1 Octombrie 2009 — Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Populare Chineze (RPC) au semnat un acord privind acordarea de către China a unui ajutor nerambursabil Moldovei în sumă de 5 mln. yuan (circa 500 mii euro). Documentul a fost semnat în cadrul vizitei oficiale a generalului de divizie Ion Coropcean, Comandantului Armatei Naţionale în RPC, în perioada 21 - 28 septembrie.

Potrivit locotenent-colonelului Sergiu Casapciuc, şef secţie cooperare militară în cadrul Direcţiei planificare strategică, programul vizitei oficiale a inclus întrevederi cu general-colonel Liang Guanglie, ministrul Apărării Naţionale al Chinei şi şeful Statului Major General, general-colonel Chen BINGDE. În cadrul discuţiilor purtate ambele părţi au apreciat înalt stadiul actual al relaţiilor bilaterale moldo-chineze, bazate pe principiile respectării suveranităţii şi integrităţii teritoriale şi sprijinului reciproc în probleme de interes comun. Delegaţia moldavă a exprimat mulţumiri Guvernului Republicii Populare Chineze pentru susţinerea poziţiei Republicii Moldova în soluţionarea diferendului transnistrean, acordarea suportului material în domeniul reformei militare şi acordarea burselor de studii la Universitatea Naţională de Apărare. Ambele părţi au apreciat vizita dată ca un pas important în dezvoltarea relaţiilor moldo-chineze de prietenie şi au reiterat disponibilitatea privind aprofundarea colaborării bilaterale în domeniul militar.

În cadrul vizitei în China, generalul de divizie Ion Coropcean a avut şi o serie de întrevederi de lucru cu factori de decizie din conducerea militară a Chinei. În particular este vorba despre şeful Oficiului operaţiuni de menţinere a păcii şi şeful Departamentului de comunicaţii al Statului Major General. Totodată, delegaţia moldavă a vizitat Universitatea Naţională de Apărare din Beijing şi Brigada 179 infanterie din or. Nanjing. În cadrul vizitei la Universitatea Naţională de Apărare, delegaţia moldavă a făcut cunoştinţă cu istoria instituţiei, organizarea procesului de instruire şi învăţămînt şi asigurarea tehnico-materială.

Nota Bene: De remarcat că colaborarea moldo-chineză se desfăşoară în baza Acordului între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării Naţionale al RPC, semnat la Beijing în 2002. În perioada 2002-2004, RPC a transmis Ministerului Apărării două loturi de asistenţă în sumă totală de 10 mln. yuan, echipamentul donat era alcătuit din tehnică de calcul, utilaj şi echipament medical. Totodată, în anul 2009,  Armata Naţională a primit un ajutor nerambursabil din partea RPC în valoare de 3 mln. yuan, în formă de tehnică de calcul.

Maior Alexandru JOSAN
Sef Serviciul Relatii Publice
Ministerul Apararii al R.Moldova