Nume
Parola
Vizualizări: 4685
Integrare europeană în controlul de frontieră
11 August 2009 — Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova  a găzduit recent pe reprezentanţii Centrului Internaţional  de dezvoltare a proceselor de migrare (ICMPD).

Astfel, în cadrul proiectului de optimizare a controlului la frontiera cu Uniunea Europeană iniţiat  de organizaţia internaţională nominalizată, întrunirea desfăşurată a fost întîia şi a avut un caracter de prezentare. Oaspeţii au luat cunoştinţă de activitatea subdiviziunilor Aparatului Central al Serviciului Grăniceri,  rezultatele obţinute, perspectivele şi sarcinile în dezvoltarea cooperării şi aplicării experienţei internaţionale în serviciul la frontieră. Proiectul presupune asistenţă în combaterea actelor falsificate şi altor încălcări la frontieră.

La finele vizitei părţile  au convenit asupra necesităţii şi importanţei unor astfel de întrevederi, precum şi asupra extinderii cooperării în problemele de serviciu.

Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova