Nume
Parola
Vizualizări: 626
ANUNȚ! Concurs de selectare a proiectelor de dezvoltare regională cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală
2 Iulie 2024 — Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează că se dă startul unui nou Concurs pentru aplicarea proiectelor de dezvoltare regională, cu finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).

Concursul are drept scop stimularea inițiativelor care contribuie cel mai eficient la implementarea politicii de dezvoltare regională.

Astfel, Administrațiile Publice Locale pot depune proiecte de finanțare pentru următoarele măsuri:

Creșterea competitivității și ocupării forței de muncă în regiunile de dezvoltare:

Valorificarea infrastructurilor de afaceri

Crearea și dezvoltarea parcurilor industriale, zonelor economice libere, incubatoarelor de afaceri

Dezvoltare urbană și revitalizare economică și socială a orașelor:

Amenajarea zonelor de agrement, parcurilor, aleilor și spațiilor publice

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere și de transport public

Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare regionale:

Construcția sistemelor de canalizare și apeducte magistrale

Asigurarea accesului la apă potabilă și servicii de canalizare.

Proiectele pot fi finanțate cu până la 60 de milioane de lei, în funcție de măsură și domeniul de intervenție.

IMPORTANT: Un aspect specific procesului de selectare a proiectelor în cadrul Apelului competitiv, este posibilitatea depunerii (on-line) de către aplicanți a actelor (Notelor conceptuale și ulterior a Cererilor complete de finanțare) utilizând Sistemul Informațional de gestionare a proiectelor de dezvoltare regională și locală (SI GPDRL), disponibil pe platforma. https://mrdp.midr.gov.md/

Depunerea dosarelor de participare, în format fizic, la Concurs nu va fi în continuare acceptată.

Apelul competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională va fi organizat în două etape:

Etapa întâi: Depunerea de către aplicanți a Notelor Conceptuale de propuneri de proiecte.

Notele conceptuale de propuneri de proiecte vor fi depuse în termen de 30 de zile calendaristice din data lansării oficiale a Concursului de propuneri de proiecte, adică până în data de 30 iulie 2024, ora 17.00.

Etapa doi: Depunerea Cererilor Complete de Finanțare.

Cererile complete de finanțare vor fi depuse în termen de 90 de zile calendaristice de la data publicării oficiale a listelor Notelor Conceptuale, selectate de către comisiile create pe lîngă agențiile de dezvoltare regională.

Informația completă despre Concurs, precum și modul de aplicare pentru obținearea finanțării sunt descrise în „GHID DE APLICARE la apelul competitiv de selectarea proiectelor de dezvoltare regională (ediția - 2024)" și anexele la el, care pot fi accesate mai jos.

Totodată, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru comunică autorităților publice locale de nivelurile I și II din Regiunea Centru, despre organizarea unei serii de sesiuni de informare privind modul de aplicare la Apelul competitiv de selectare a proiectelor cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), condițiile de eligibilitate, perioada de depunere a notelor conceptuale etc. Graficul sesiunilor de informare îl puteți vedea mai jos la rubrica fișiere.