Nume
Parola
Vizualizări: 432
A fost elaborat un Studiu de specializare inteligentă a Regiunii de dezvoltare Centru
18 Martie 2024 — Conceptul de specializare inteligentă (SI) reprezintă o abordare strategică a dezvoltării economice la nivel regional sau național, care vizează identificarea, dezvoltarea și promovarea sectoarelor economice în care o anumită regiune sau țară are potențial competitiv sau avantaje comparate. Aceasta se bazează pe utilizarea cunoașterii, inovației și a factorilor de producție locali pentru a stimula creșterea economică, a crea locuri de muncă și a îmbunătăți calitatea vieții.

Specializarea inteligentă are scopul de a maximiza potențialul de dezvoltare economică într-o regiune sau țară prin identificarea și concentrarea pe domenii în care se pot obține avantaje competitive și inovație. Această abordare poate contribui la creșterea economică durabilă, la crearea de locuri de muncă și la îmbunătățirea calității vieții în regiuni diverse.

Elaborarea prezentului studiu pentru specializarea inteligentă la nivel regional are ca scop dezvoltarea și promovarea unei abordări sustenabile și inovatoare a dezvoltării economice și a competitivității în Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC). Aceasta poate fi necesar pentru a răspunde nevoilor și oportunităților particulare ale RDC și pentru a se asigura că aceasta se poate adapta la schimbările economice, tehnologice și sociale într-un mod eficient.

Inițiativa, coordonată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, acoperă toate regiunile de dezvoltare din țară, iar documentul pentru Regiunea Centru a fost prezentat și discutat în cadrul evenimentului din 15 decembrie 2023 la care au participat reprezentanți importanți din mai multe domenii.

În procesul de elaborare a Studiului de specializare inteligentă au fost organizate și focus-grupuri sectoriale, care au implicat reprezentanți cheie din diverse ramuri. Aceste întâlniri au identificat atât punctele forte, cât și provocările fiecărui domeniu, contribuind astfel la realizarea unui document calitativ și relevant pentru situația actuală. Studiul va fi prezentat membrilor CRD Centru în cadrul ședinței de constituire a CRD Centru 2023-2027.

În contextul Uniunii Europene, specializarea inteligentă este strâns legată de utilizarea fondurilor europene pentru a susține proiecte și inițiative care promovează dezvoltarea regională și inovarea.

Implementarea și beneficiile specializării inteligente variază în funcție de țara și contextul specific al fiecărui stat membru al UE. Cu toate acestea, există cîteva aspecte comune care pot fi identificate în mod general în abordarea adoptată de statele membre:

- au început prin a realiza analize detaliate pentru a identifica domeniile lor de specializare;

- au adoptat strategii regionale personalizate, adaptate la specificul fiecărei regiuni;

- au absorbit fonduri europene, cum ar fi cele structurale și de coeziune;

- au susținut și încurajat colaborarea între sectorul public, privat și academic pentru a implementa strategiile de specializare inteligentă;

- au investit în facilități de cercetare și au încurajat colaborarea între industrie și sectorul de cercetare, promovînd inovarea și transferul de tehnologie.

DOMENIILE DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ IDENTIFICATE PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE CENTRU:

1. Agricultură și procesarea produselor rezultate

2. Industria textilă și a articolelor vestimentare

3. Industria forestieră și a produselor din lemn

4. Industria farmaceutică

5. Industria extractivă și a materialelor de construcție.

Documentul integral poate fi consultat pe www.adrcentru.md.