Nume
Parola
Vizualizări: 209
Președinta CALM Tatiana Badan: „Procesul de descentralizare și consolidare a autonomiei locale este o responsabilitate comună și trebuie să avanseze!”
30 Ianuarie 2024 — Discursul președintei Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) la evenimentul festiv organizat de Guvern cu prilejul Zilei autonomiei locale și a lucrătorului din administrația publică locală

În calitate de Președintă a Congresului Autorităților Locale din Moldova, permiteți-mi din numele tuturor autorităților locale din Republica Moldova să vă aduc cele mai călduroase și colegiale felicitări și urări de bine! Fiecare dintre voi ați avut, aveți și veți avea o mare contribuție și responsabilitate pentru ca procesul de descentralizare și consolidare a autonomiei locale să avanseze în Republica Moldova! Ca de fiecare dată când vom ajunge la data de 1 februarie a anului următor să privim cu mândrie pentru ceea ce am realizat împreună și cu încredere în viitor pentru ceea putem și urmează să realizăm, de asemenea, doar împreună!!!

Vă aduc la cunoștință un document, datorită căruia, noi toți astăzi suntem prezenți aici, Adresarea din 28 noiembrie 2011 a CALM către Guvern, pentru a fi instituită Ziua Autonomiei Locale!

Iată de unde am pornit cu toții împreună 12 ani în urmă. Dar, de fapt, am pornit-o noi puțin mai înainte, pe data de 10 martie 2010, atunci când a fost fondat Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova – CALM. Care, după zeci de ani de încercări și dezbinare, a reușit să unească majoritatea covârșitoare a autorităților locale, indiferent de viziunile politice, devenind unica platformă reprezentativă și independentă, combativă, focusată în exclusivitate pe problemele autorităților locale și promovarea descentralizării și autonomiei locale. Anume atunci, noi cu toții am dat exemplu și am demonstrat că și în Republica Moldova, este posibil de a uni conducătorii autorităților locale cu viziuni politice diferite, în jurul unor obiective și interese COMUNE.

De asemenea, nu trebuie să uităm de un element semnificativ care a contribuit la apariția cu adevărat a autonomiei locale din Republica Moldova și a solidarității între primari: faptul că prima aniversare a Zilei Autonomiei Locale, autoritățile locale din Republica Moldova au celebrat-o pe data de 1 februarie 2013, în stradă, în fața Guvernului, cerând respect, decentralizare și autonomie reală. Acest eveniment trebuie privit pozitiv și din alt punct de vedere: drept o dovadă că Republica Moldova este un stat democratic și european, în care și primarii pot protesta și apăra drepturile, inclusiv prin proteste pașnice.

Iar acum câteva concluzii privind cea ce am realizat împreună, unde am ajuns și în ce direcție trebuie să ne mișcăm.
Principalele realizări în domeniul autonomiei locale:
1. Unificarea, asocierea și consolidarea autorităților locale sub egida unei platforme unice, neafiliate politic și proactive – CALM.
2. Recunoașterea rolului și importanței APL de către clasa guvernamentală și cea politică în calitate de parteneri egali. Vocea și opinia APL este tot mai bine auzită și ascultată de factorii decizionali. Reprezentanții APL tot mai des sunt conectați și participă în procesul decizional la nivel național.
3. Creșterea interesului față de problemele APL și dezvoltării locale din partea societății civile și a mass-media. În prezent, aceste subiecte sunt în vizorul societății civile și constituie teme de discuții pentru majoritatea surselor mass-media.
4. Edificarea parteneriatului și a unui dialog instituționalizat între APL/CALM și Guvern/Parlament. După lungi perioade de incertitudine, putem constata un progres important în dialogul cu autoritățile. A devenit funcțională Comisia paritară, se lucrează în grupuri de lucru specializate, a fost pus la punct un mecanism eficient de avizare a proiectelor actelor normative, se formează deja o practică și cultură de dialog/consultare efective, în rezultatul cărora, actele care vizează APL în mod obligatoriu se consultă cu CALM.
5. Dreptul APL de a se adresa la Curtea Constituțională, în cazul unor legi sau acte normative, care încalcă principiile autonomiei locale.
6. Dreptul de a schimba destinația terenurilor agricole.
7. 100 de % din impozitul pe salarii al angajaților din mediul rural și 50% din orașe și municipii a devenit parte a bugetelor locale.
8. 100 % din taxa pe drumuri deja ajunge în bugetele locale cu destinație generală.
9. Au fost descentralizate integral taxele și impozitele locale, fiind scoase plafoanele maximale.
10. Sunt progrese importante în domeniul salarizării și semnale încurajatoare pe alte domenii.

Stimați colegi, toate ceste schimbări și acțiuni realizate în domeniul autonomiei locale și descentralizării în ultimii 14 ani în Republica Moldova și care au influențat pozitive starea lucrurilor din cadrul APL, s-au făcut la INIȚIATIVA și cu PARTICIPAREA CALM! Anume datorită CALM, membrilor săi și echipei de profesioniști din cadrul Secretariatului se datorează majoritatea realizărilor de care beneficiază astăzi absolut toate APL și care reprezintă un fundament solid pentru continuarea procesului de descentralizare și consolidare a autonomiei locale.

Stimați colegi și onorata asistență! Cu siguranță, trebuie să recunoaștem că toate aceste realizări au fost posibile și datorită deschiderii și cooperării din partea autorităților centrale din toata această perioadă. Pentru asta le mulțumim și apreciem. Cu toţii împreună am demonstrat că daca există unitate, înţelegere, respect reciproc şi buna credinţă, putem găsi soluţii la orice problemă şi să avansăm rapid pe calea reformelor.

Totodată, CALM nu ar fi CALM dacă în această zi nu am recunoaște existență unor probleme și nu am trasa și niște direcții în care trebuie să avansăm în continuare, pentru ca toate rezultatele în domeniul descentralizării și si autonomiei locale să continue și să devină ireversibile. În special, în perioada următoare, urmează să ne focusă pe următoarele direcții :
1. Consolidarea dialogului instituțional între CALM și Guvern, prin legiferarea mecanismului de dialog, perfecționarea funcționării Comisiei Paritare și acordarea statutului de membru asociat de Guvern al CALM. Astfel, reprezentarea APL în cadrul Guvernului trebuie să fie LEGIFERATĂ. În situația în care UTA Găgăuză, care reprezintă 120 mii de cetățeni, este reprezentată în Guvern, de ce nu ar fi posibil acest lucru și pentru CALM, care reprezintă majoritatea cetățenilor, inclusiv APL de nivelul 1 din UTA Găgăuzia.
2. Acordarea CALM dreptului la inițiativă legislativă/normativă și acces direct la Curtea Constituțională. Acest lucru va consolida independența CALM care, în acest sens, nu va depinde de factorii guvernamentali sau parlamentari/politici.
3. Identificarea, în regim de urgență, a soluțiilor și instrumentelor pentru creșterea/ echilibrarea salariilor în cadrul APL între diferite categorii de angajați și în conformitate cu importanța și efortul individual al fiecărei funcții. În prezent, după cum se cunoaște, după creșterea recentă a salariilor pentru conducerea APL, există o situație destul de tensionată în interiorul APL. Cunoaștem că se lucrează intensiv în cooperare cu Ministerul Finanțelor și sperăm că în curând acele soluții vor fi identificate și adoptate.
4. Adoptarea unor abordări prudente, realiste și conectate la realitățile social-politice actuale în procesul de promovare a amalgamării voluntare și asigurării accesului nedescriminatoriu a colectivităților locale la fondurile investiționale și de dezvoltare. Considerăm că în acest domeniu trebuie de venit cu abordări POZITIVE, de stimulare și încurajare. Credem că trebuie de exclus abordările negative și care creează impresia de penalizare a localităților cu un număr de populație mai mic. Oamenii din localitățile mai mici nu se deosebesc de cei din localități urbane sau mai mari și au nevoie de aceleași servicii.
5. Avansarea procesului de decentralizare financiară prin introducerea sistemului de colectare a impozitului pe venitul persoanelor fizice la bugetele locale de la locul de domiciliu a salariatului!
6. Creșterea cotei de defalcare din impozitul pe venitul persoanelor fizice pentru orașe și municipii.
7. Acordarea bugetelor locale a unei părți din Impozitul pe venitul persoanelor juridice.
8. Finalizarea procesului de înregistrare, delimitare și evaluare a bunurilor imobile, proces care, după cum se cunoaște, este în dificultate.
9. Transferarea accelerată în proprietatea unităților administrativ-teritoriale a tuturor imobilelor de interes local: obiective acvatice, terenuri, construcții nefinalizate etc., pentru a fi puse în circuitul economic și de dezvoltare a localităților noastre.
10. Regândirea activității organelor de control și transformarea lor din organe opresive și cu iz stalinist în organe de audit modernizate și civilizate. Inspecția financiară, Curtea de Conturi, ANI, CNA, Procuratura și alte organe de control, urmează a fi analizate sub aspectul competențelor și relației cu APL. Astfel ca activitatea lor să nu trezească suspiciuni și să NU împiedice activitatea normală a autorităților locale.

Stimați colegi și onorata asistență, ne așteaptă o perioadă foarte importantă și decisivă în procesul nostru de integrare europeană! Noi, primarii și tot cei din APL, ca nimeni alții cunoaștem de unde vin sursele pentru dezvoltare și că unica șansă pentru dezvoltarea localităților noastre și îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor noștri este Integrarea în UE! Republica Moldova este o țară europeană și acolo ne este locul, alături de prietenii noștri adevărați! De aceea, chemarea noastră este să rămânem uniți, să ne auzim unii pe alții, sa mergem pe cale descentralizării și sa facem tot ce depinde de noi pentru ca să apropiem momentul unirii cu spațiul european.

În sfârșit, dar nu în ultimul rând, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit și au stat la bazele fondării CALM: Ion STRATULAT, Grigore POLICINSHI, Vasile BALAN, Iurie ȚAP, IDIS VIITORUL, Dorin CHIRTOACĂ, Gheorghe RĂILEANU, Ion NEAGU și mulți alții din cei prezenți aici și care au înțeles cât de important ca autoritățile locale să se unească, să lasă la o parte politica și să devină o forță adevărată!
De asemenea, mulțumim partenerilor noștri de dezvoltare care au fost și sunt alături de CALM și autoritățile locale din Republica Moldova: SUA, UE, NORVEGIA, ROMÂNIA, SUEDIA, ELVEȚIA, GERMANIA, FRANȚA, POLONIA, CEHIA, SLOVACIA, UASID, PNUD, UN WOMEN și alți prieteni ai noștri.

Vă mulțumim mult! Vă apreciem! La mulți ani, Autonomie Locală! Felicitări și La mulți ani, stimați colegi!!!

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă