Nume
Parola
Vizualizări: 550
Consolidarea democrației și autonomiei locale – elemente fundamentale în dezvoltarea Republicii Moldova și asigurarea condițiilor necesare pentru aderarea ei la Uniunea Europeană!
26 Ianuarie 2024 — Democrația locală este un subiect mai puțin mediatizat și, din păcate, nu este prioritar nici pentru guvernările de la Chișinău. Totuși, de starea democrației locale depinde, în mare parte, dezvoltarea localităților Republicii Moldova, oferirea serviciilor calitative cetățenilor acolo unde aceștia locuiesc și încetinirea sau chiar stoparea exodului populației. Acest lucru este esențial și în contextul în care statul nostru își dorește să aibă un parcurs european. O democrație locală puternică înseamnă și reducerea posibilităților instaurării regimurilor dictatoriale la nivel central. În condițiile în care primăriile ar avea suficiente venituri proprii, acces la fonduri și nu ar fi dependente de banii de la bugetul de stat, ar fi foarte greu sau chiar imposibil să poți subjuga 898 de primari. Asemenea încercări au existat în trecut, unii aleși locali fiind folosiți în jocurile perfide ale guvernărilor, armele principale ale acestora fiind bâta justiției și privarea de resurse a localităților conduse de primarii neloiali.

Deși în ultimii ani lucrurile s-au schimbat esențial, mai ales în teritoriu mai există anumite reminiscențe ale regimurilor de altă dată. De exemplu, în rezultatul alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023 au existat tentative de a invalida mandatele primarilor aleși de către cetățenii din orașele Căușeni și Căinari.

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) – asociația reprezentativă a autorităților publice locale din Republica Moldova, a atras atenția că aceste acțiuni ale Consiliilor Electorale ale Circumscripțiilor Electorale Căușeni și Căinari, organe cu o componentă politică accentuată, în afară de faptul că afectează grav voința poporului și drepturile constituționale de a fi ales și de a alege, nu conțin nicio motivație temeinică juridică și chiar contravin competențelor legale ale acestora.

O tentativă similară a fost și încercarea de a infirma legalitatea alegerilor pentru funcția de primar al comunei Bubuieci, municipiul Chișinău, motivul invocat de organele electorale fiind că cel care a câștigat mandatul cetățenilor nu ar avea studiile necesare, asta în condițiile în care candidatul a fost admis în campania electorală iar cei mai mulți dintre alegători i-au acordat votul de încredere.

Până la urmă a fost respectată voința celor trei colectivități locale și drepturile lor constituționale, mandatele celor trei primari fiind validate. Cu toate acestea, nimeni nu a răspuns pentru prejudiciul moral și material suportat de către cei trei aleși locali care au fost nevoiți să umble prin instanțe pentru a demonstra că au dreptate. Pentru a evita asemenea derapaje, este nevoie de modificarea cadrului legal, astfel încât instanța de judecată să constate legalitatea alegerilor locale, iar voința colectivităților locale și drepturilor lor constituționale să fie respectate, fără e fi nevoie de a lupta adițional pentru acestea.

Importanța puterii locale a fost demonstrată o dată în plus când a început Pandemia de COVID-19 în 2020, dar și din primele zile ale celui mai violent război din Europa ultimilor opt decenii. Chiar din prima zi de la invadarea Ucrainei de către Rusia, 24 februarie 2022, mii de cetățeni din țara vecină au încercat să-și găsească refugiu în R. Moldova iar cetățenii țării noastre, în colaborare cu societatea civilă și autoritățile publice locale, au făcut tot posibilul pentru a-i ajuta pe acești oameni, oferindu-le hrană, adăpost și suport psihologic. Nimeni nu a fost pregătit pentru un asemenea scenariu pentru că nimeni nu și-a imaginat că o asemenea atrocitate este posibilă în sec. XXI. Cu toate acestea, primarii împreună cu echipele lor și cetățenii din comunități s-au pomenit în prima linie a luptei și au făcut tot posibilul pentru ca refugiații ucraineni să se simtă în siguranță în R. Moldova. Mai târziu a intervenit și Guvernul cu politici în acest sens iar susținerea partenerilor de dezvoltare a fost esențială.

Gestionarea excelentă a crizei refugiaților ne-a dus faima peste hotarele R. Moldova dar este și un argument solid în favoarea consolidării democrației locale. Anume administrația publică locală este cel mai aproape de cetățean și cunoaște cel mai bine realitățile din teritoriu, inclusiv de ce fel de servicii au nevoie oamenii dintr-o comunitate sau alta.

Putem afirma, cu certitudine, că de starea democrație locale depinde, în mare parte, gradul de dezvoltare a unui stat. Anume administrația publică locală este cea căreia îi revine sarcina de a implementa multitudinea de politici elaborate în vederea alinierii statului nostru la standardele Uniunii Europene. Tot funcționarii din primării sunt cei care scriu proiecte și atrag investiții în teritorii, astfel încât aspectul localităților noastre să se deosebească din ce în ce mai puțin de cele din statele care deja sunt membre ale comunității europene.

Democrația locală poate fi asigurată doar dacă guvernul de la Chișinău va acționa în vederea reformării domeniului finanțelor publice locale și crearea unei administrații publice locale autonome, care va dispune de resursele necesare pentru a furniza servicii publice de calitate. Acest obiectiv poate fi realizat prin consolidarea bazei de venituri proprii ale APL și a autonomiei de decizie asupra lor, inclusiv prin creșterea gradului de transparență și a implicării cetățenilor în procesul de luare a deciziilor. În ultimii ani s-au întreprins anumite acțiuni importante pe segmentul de descentralizare financiară, care au fortificat capacitatea APL de a soluționa problemele colectivităților locale pe care le conduc, inclusiv posibilitatea de a atrage proiecte/investiții în dezvoltarea locală. Printre acestea putem menționa: 100% din impozitul pe venitul persoanelor fizice la bugetele locale din mediul rural și 50% pentru orașele de reședință, 100% din taxa pe drumuri este virată în bugetele locale având destinație generală, eliminarea plafoanelor maximale la taxele și impozitele locale, defalcarea unei părți din taxa pe resursele naturale etc.

De asemenea, majorarea recentă a salariilor unor categorii de angajați din cadrul APL și identificarea în prezent a soluțiilor/mecanismelor viabile pentru creșterea remunerației pentru restul angajaților din cadrul APL, reprezintă o altă direcție corectă care va permite atragerea/păstrarea specialiștilor în APL și, în consecință, creșterea calității serviciilor prestate cetățenilor.

Noul Ministru al Finanțelor, Petru Rotaru, care a activat anterior în calitate de primar al unei comune cu o populație de circa 4 mii de locuitori, afirmă că este nevoie de mai multe acțiuni pentru a consolida capacitățile autorităților publice locale. „Ne dorim ca bugetele locale să-și consolideze baza impozabilă, să aibă venituri proprii mult mai multe, astfel încât să aibă o autonomie financiară veritabilă”, ne-a declarat oficialul. Rămâne să vedem dacă ceilalți factori de decizie de la Chișinău vor împărtăși acest entuziasm al noului Ministru de la Finanțe.

Totuși, în pofida acestor schimbări pozitive, mai este mult până a ajunge la asigurarea unei autonomii locale veritabile a administrației publice locale. Ceea ce e necesar să fie înțeles de către clasa guvernamentală și întreaga societate din Republica Moldova, este că doar o autonomie și o descentralizare reală vor asigura cu adevărat democrația în stat, dezvoltarea locală și națională, stabilitatea instituțiilor democratice, sustenabilitatea și continuitatea reformelor, dar și a parcursului european al țării noastre. Anume autonomia locală reală și abordarea descentralizată aplicată pe scară largă și în toate domeniile, va fi acea buturugă care poate ajuta la accelerarea carului pe numele Republica Moldova în calea sa spre înaltele standarde europene de viață și va răspunde necesităților cetățenilor, ajutând APL-urile să facă față tuturor provocărilor, dar și să dezvolte localitățile statului Republica Moldova.

EDITORIAL semnat de Ana MORARU

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă