Nume
Parola
Vizualizări: 908
Specializarea inteligentă în Regiunea Centru: reprezentanți din domeniul silviculturii, exploatării forestiere și fabricării produselor de lemn, industriei textile și fabricării articolelor vestimentare au discutat în cadrul unui focus-grup
2 Noiembrie 2023 — ADR Centru a întrunit într-o ședință online reprezentanți din domeniul silviculturii, exploatării forestiere și fabricării produselor de lemn, industriei textile și fabricării articolelor vestimentare, unde au fost discutate particularitățile domeniului în contextul elaborării studiului regional de specializare inteligentă.

Aceasta a fost cea de-a treia ședință desfășurată cu factorii cheie pe domenii specifice, anterior, în cadrul Focus-grupului, fiind adunați reprezentanți ai sectorului agro-alimentar, și sectorului farmaceutic.

Participanții la focus-grup au subliniat importanța și rolul domeniilor sus-menționate în creșterea economică și dezvoltarea RDC, întrucât chiar dacă sunt sectoare care se confruntă cu multe provocări, produsele pe care le oferă vor fi mereu solicitate, fiind o condiție esențială pentru dezvoltare.

Vorbitorii au identificat provocările specifice pe care le întîmpină la momentul de față, printre care sunt: lipsa forței de muncă înalt calificată, cât și puțin calificată, necesitatea dotării cu utilaj și și tehnică performantă, digitalizată a unităților de producere, salarii mici și puțin atractive atît pentru tinerii specialiști, cît și pentru specialiștii cu experiență, care ar putea să vină cu plus valoare în activitatea desfășurată.

Printre avantajele competitive au fost enumerate: atragerea și implicarea unui număr mare de angajați în câmpul muncii, în special a femeilor în industria textilă, fapt ce asigură respectarea principiului egalității de șanse, iar prin impozitele și taxele achitate de către agenții economici, are loc o vărsare semnificativă în bugetul statului. Tot industria textilă este cea care oferă satisfacția de creare a frumosului, a produselor calitative cu implicarea utilajelor performante. În industria prelucrătoare a lemnului printre avantaje pot fi enumerate prezența designerilor inventivi și creativi, care pot satisface cererile clientului și oferi marfă diversă.

În silvicultură și prelucrarea produselor de lemn participanții au identificat ca viziune necesitatea valorificării superioare a materialului lemnos, rezultat în urma lucrărilor de îngrijire și tratamentului silvic, dezvoltarea unor formule durabile de stabilire a contactelor cu potențiali clienți, creșterea capacităților de prelucrare a lemnului prin dotarea cu utilaj modern a unităților de prelucrare a lemnului. În industria textilă s-a pus accent pe necesitatea automatizării proceselor, dezvoltării industriei inovative durabile, bazată pe cunoștințe și diversificarea produselor în conformitate cu cerințele pieței.

În context, a fost subliniat faptul că ambele sectoare își pot asigura existența și durabilitatea prin intensificarea exportului, prin susținerea activă a autorităților centrale și a partenerilor de dezvoltare și prin crearea parteneriatelor publice private.