Nume
Parola
Vizualizări: 992
Specializarea inteligentă în Regiunea Centru: astăzi ADR Centru a defășurat primul Focus-grup cu reprezentanții sectorului agro-alimentar
23 Octombrie 2023 — Astăzi, ADR Centru a desfășurat în regim online primul Focus-grup în procesul de elaborare a studiului regional de specializare inteligentă. Ședința a vizat domeniul agro-alimentar, anume agricultura, creșterea animalelor și procesarea produselor rezultate și a întrunit reprezentanți ai celor patru categorii-cheie pentru aplicarea eficientă a abordării de specializare inteligentă: sectorul privat, sectorul asociativ, sectorul academic (de cercetare) și administrația publică centrală.

Toți participanții la focus-grup și-au exprimat unanim opinia că industria agro-alimentară contribuie semnificativ la creșterea economică și dezvoltarea RDC.

Vorbitorii s-au referit, fiecare din experiența și pe domeniul său de competență/specializare, la provocările specifice pe care îl întîmpină în momentul de față domeniul agricultură, creșterea animalelor și procesarea produselor rezultate. Participanții au identificat mai multe provocări printre care pot fi enumerate: lipsa forței de muncă înalt calificate, piața de desfacere redusă, prețul mic de realizare a mărfii, condiții climaterice tot mai puțin favorabile și lipsa sistemelor/echipamentelor necesare care să atenueze impactul unor fenomene naturale cu impact asupra sectorului, cerințe de mediu stricte, pentru care se oferă suport redus din partea statului ca să fie realizate etc.

Printre avantajele competitive ale domeniului au fost enumerate calitatea solului, care reprezintă cel mai mare avantaj, infrastructura rutieră dezvoltată și proximitatea de capitală.

În opinia participanților, viziunea de dezvoltare a domeniului pus în discuție trebuie să țină seama de mai multe direcții precum: necesitatea creării asociațiilor de producători și consolidarea capacității acestora de comunicare și reprezentarea strategică (pe termen lung) a intereselor reale ale producătorilor în relația cu organele statului, prezența laboratoarelor de acreditare cel puțin la nivel regional (nu doar la nivel național), crearea bursei de mărfuri și platformelor on-line de marketing, promovarea învățământului dual în agricultură, diminuarea taxelor, subvenționarea producătorilor micro, mici și mijlocii, promovarea economiei circulare, și altele.

Printre principalele nevoi de finanțare și investiții pentru a dezvolta inițiative de specializare inteligentă în RDC în general, și în special în domeniul agricultură, creșterea animalelor și procesarea produselor rezultate, au fost menționate infrastructura (aprovizionarea cu apă de calitate, canalizare și epurare a apelor uzate), accesul la energie regenerabilă, utilizarea resurselor regenerabile care ar minimiza costurile de producere. Totodată, crearea parteneriatelor durabile (nu doar formale) cu mediul de cercetare este o premisă-cheie pentru fortificarea sectorului agro-alimentar și consolidarea competitivității atît pe plan regional, cît și extern.

Următorul focus-grup va avea loc pe 30 octombrie a.c., în format online și va viza fabricarea produselor și preparatelor farmaceutice.