Nume
Parola
Vizualizări: 1216
Vizită de Monitorizare Post-implementare la Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă din Ialoveni
23 Octombrie 2023 — Specialiștii ADR Centru au efectuat o vizită de monitorizare post-implementare la proiectul regional "Apeduct magistral pentru localitatea Bardar, Ruseștii Noi (etapa II) și rețele de canalizare pentru orașul Ialoveni." Vizita s-a desfășurat în conformitate cu Planul de activitate al secției Monitorizare și Evaluare a agenției și a avut ca obiectiv principal apeductul magistral.

În cadrul proiectului au fost executate lucrări de construcție a 14,8 km de apeduct magistral cu diametre cuprinse între 355 mm și 90 mm și conectarea la apeductul cu apă potabilă a unui rezervor din satul Bardar și a două rezervoare și un castel de apă din comuna Ruseștii Noi.

De asemenea, a fost organizată o campanie de conștientizare prin instruirea profesorilor din ciclul primar al liceului din localitatea Bardar prin care s-a reușit educarea și sensibilizarea comunității referitor la consumul și protecția apei de calitate.

Costul total al proiectului a depășit 15 milioane de lei și a fost acoperit din Fondul Național de Dezvoltare Regională, fiind cofinanțat de Guvernul Slovaciei prin intermediul Programului SlovakAid.

În urma discuțiilor cu reprezentanții Consiliului raional Ialoveni, care sunt aplicanții proiectului regional, și a inspecției din teren, s-a constatat că lucrările executate în cadrul Etapei II a proiectului au fost conservate, deoarece Etapa I nu a fost finalizată la momentul actual. Acest lucru a creat o dificultate în conectarea apeductului construit în cadrul Etapei II și în furnizarea apei potabile către cele două localități.

Administrația locală depune eforturi semnificative pentru finalizarea lucrărilor în cadrul Etapei I și II, astfel încât să poată asigura populației apă potabilă de calitate. Potrivit reprezentanților autorităților publice locale de nivel II, activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect reprezintă a doua etapă a unui plan strategic mai amplu al raionului Ialoveni pentru asigurarea populației cu apă potabilă de calitate. Proiectul în total va avea o lungime a apeductului magistral nou construit de aproximativ 45 de kilometri și va furniza apă de calitate pentru peste 25.000 de locuitori din 14 localități ale raionului Ialoveni.

Agenția de Dezvoltare Regională Centru va continua să monitorizeze evoluția proiectului și să sprijine eforturile autorităților locale pentru finalizarea cu succes a acestui proiect vital pentru locuitorii din regiune.