Nume
Parola
Vizualizări: 905
Beneficiarii proiectului de eficiență energetică a Liceului Teoretic Holercani sunt asumați în asigurarea durabilității investițiilor primite
13 Octombrie 2023 — În urma implementării unui proiect de eficiență energetică în Liceul Teoretic Holercani, elevii și cadrele didactice se bucură acum de condiții îmbunătățite de studiu și de o reducere semnificativă a consumului de energie.

Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru), în parteneriat cu Uniunea Europeană (UE), a implementat proiectul de eficiență energetică în Liceul Teoretic Holercani, situat în comuna Holercani, raionul Dubăsari. Proiectul, desfășurat în perioada octombrie 2020 - martie 2023, a fost implementat cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei și a implicat măsuri complexe de eficiență energetică.

Rezultatele proiectului țin de reducerea semnificativă a consumului de energie electrică și termică în școală, fapt ce va genera economii considerabile care vor fi folosite pentru alte necesități ale liceului.

Totodată, măsurile de eficiență energetică implementate aici contribuie la reducerea emisiilor de CO2, fiind estimată o reducere de 18 tone a emisiilor anuale normate de CO2. Aceasta va contribuit la îmbunătățirea calității aerului și la protejarea mediului înconjurător.

Prin implementarea activităților proiectului au fost îmbunătățite condițiile de învățare și confortul termic atit pentru cei peste 300 de copii care îți fac studiile aici, cît și pentru corpul didactic și personalul auxiliar, care lucrează aici.

În cadrul unei vizite de monitorizare post-implementare, echipa de monitorizare a proiectelor de dezvoltare regională a discutat cu managerul instituției cu privire la măsurile de asigurare a durabilității investițiilor. S-a constatat că instituția este dedicată menținerii mentenanței pentru a asigura durabilitatea și sustenabilitatea investițiilor în regiune. Totodată, echipa de monitorizare a recomandat beneficiarului să înainteze către antreprenorul care a executat lucrările, o solicitare de remediere a neajunsurilor minore depistate în cadrul vizitei, acesta fiind angajat să intervină pentru remedierea lor pe perioada de garanție a obiectului investițional.

Măsurile de asigurare a durabilității investițiilor sunt esențiale, iar responsabilitatea este împărțită între APL (Administrația Publică Locală) și reprezentanții instituției de învățământ din Holercani. Specialiștii ADR Centru vor asigura monitorizarea durabilității investițiilor pe o perioadă de trei ani de la semnarea actelor de transmitere, garantând astfel viabilitatea investițiilor pentru beneficiarii locali.

Acest proiect reprezintă un exemplu de sprijin acordat de Uniunea Europeană, Republica Moldova, pentru sectorul de eficiență energetică. Prin colaborarea dintre ADR Centru, partenerii externi și beneficiarii locali, s-a demonstrat că investițiile în eficiența energetică pot avea un impact pozitiv asupra calității vieții locuitorilor din regiunea centru.