Nume
Parola
Vizualizări: 715
Experta Victoria Matveev: „CALM contribuie la consolidarea parteneriatelor dintre APL și societatea civilă”
6 Septembrie 2023 — Unul dintre obiectivele CALM este susținerea cooperării dintre autoritățile publice locale (APL) și organizațiile societății civile în dezvoltarea unei abordări bazate pe drepturile omului a proceselor de bugetare și consultare la nivel local, cu accent pe rolul APL-urilor în asigurarea incluziunii proceselor democratice.

În acest sens au fost selectate 32 de localități din cele 32 de raioane ale țării în care experții CALM au organizat ateliere de elaborare a planurilor strategice care urmează a fi implementate de către APL, în parteneriat cu societatea civilă. Formatoarea CALM, Victoria Matveev, ne-a explicat că astfel cetățenii sunt implicați în procesul de identificare și prioritizare a problemelor comunității. Tot ei sunt cei care oferă soluții pentru soluționarea acestora. „Din șirul de probleme identificate a fost aleasă una pentru care a fost elaborat un plan de acțiuni, în cadrul unui parteneriat dintre administrația publică locală și societatea civilă. Important este că reprezentanții societății civile din fiecare localitate participantă în proiect sunt persoane de diferite categorii, inclusiv cu nevoi speciale, minorități etnice, tineri și tinere etc”, afirmă experta CALM.

În afară de implementarea unor proiecte, un alt obiectiv major al CALM este de a pune în aplicare un exercițiu în care să fie implicați cetățenii, astfel parteneriatele create între administrația locală și societatea civilă vor deveni unele viabile și durabile.

Proiectele identificate în cadrul acestor parteneriate sunt foarte variate, în funcție de specificul fiecărei localități. Crearea unor terenuri de joacă, locuri de agrement, amenajări de teritoriu, curățarea izvoarelor, sporirea accesului la instituțiile publice, construcția unor trotuare, sunt obiective selectate de către participanții la atelierele de elaborare a planurilor strategice.

Planurile strategice urmează să fie aprobate de către Consiliile locale, după care acestea vor fi implementate în cele 32 de localități selectate. Sarcina Consiliilor locale este de a identifica resursele financiare necesare pentru realizarea acestor obiective.

Aceste evenimente sunt organizate în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al poporului american oferit prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Ambasadei Marii Britanii la Chișinău oferit prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare.

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă