Nume
Parola
Vizualizări: 1030
CALM propune Ministerului Finanțelor soluții de creștere a veniturilor APL
20 Iulie 2023 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a avut o întrevedere cu secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Olga Golban, dar și alți reprezentanți ai acestei instituții.

Oferirea posibilității autorităților locale să-și identifice de sine stătător bunurile impozabile, să determine valoarea acestora în scop de impozitare, inclusiv a construcțiilor nefinalizate, dar și creșterea poverii fiscale în cazul bunurilor care sunt lăsate în stare deplorabilă au fost printre subiectele abordate în cadrul întrevederii.

CALM a explicat că astfel autoritățile publice locale ar putea să aibă mai multe categorii de bunuri cu caracter impozabil, iar veniturile bugetelor locale ar putea fi majorate.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor au afirmat că, în principiu, nu sunt împotriva acestor propuneri, iar în unele dintre cazuri se vor consulta cu colegii de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru a identifica soluțiile optime.

Un alt aspect al discuției a vizat necesitatea modificării Codului de procedură civilă și a Codului fiscal privind încasarea forțată a datoriilor din obligațiile fiscale ( în cazul procedurilor simplificate, nu a celor generale) prin ordonanță judecătorească.

Potrivit CALM, este nevoie de simplificat procedura, fără a apela la litigiu, prin solicitarea instanței de judecată de a emite ordonanța judecătorească prin care se încasează de la contribuabil suma impozitului.

Menționăm că la moment adesea instanțele de judecată nu dau curs acestor solicitări de încasare a taxelor prin procedură simplificată și APL sunt nevoite să recurgă la procedura generală, adică să depună cerere în instanța de judecată, să achite taxa de stat și să cheme în litigiu contribuabilul. Aceasta este o procedură de durată cu cheltuieli inutile de resurse și timp.

Ministerul Finanțelor a dat asigurări că va emite o scrisoare către Ministerul Justiției în care va prezenta problema abordată și va elabora un proiect de lege ce va avea ca obiectiv completarea normei ce vizează procedura simplificată de încasare a obligațiilor fiscale din impozite, dar și din taxe, inclusiv penalitățile aferente.

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă