Nume
Parola
Vizualizări: 1739
„Republica Moldova are deja o experiență vastă în colectarea, transportarea și eliminarea deșeurilor periculoase…”
Chișinău, 31 Mai 2023 — INTERVIU cu doamna SVETLANA BOLOCAN, Șefa Direcției Prevenirea Poluării și Managementul Deșeurilor, Ministerul Mediului al Republicii Moldova, în contextul activităților proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”

– În cadrul unul atelier privind prevenirea și reducerea riscurilor asociate deșeurilor de mercur, în care ați fost unul dintre formatori, în noiembrie 2022, s-a constituit o platformă comună de cooperare dintre administrația publică centrală, administrația publică locală, agenții economici, sistemele colective și alți constituenți. Aici cuvântul-cheie este COOPERARE. Cum se întâmplă, cum se realizează această cooperare în cazurile practice legate de deșeurile de mercur? Și ce bune practici, lecții învățate sunt deja disponibile în Republica Moldova?

– Găzduirea atelierului regional, în 2022, de către Republica Moldova a oferit posibilitate statelor-părți la Convenție din Regiunea Europei Centrale și de Est să realizeze un schimb de experiență pe marginea implementării prevederilor Convenției, inclusiv cu extinderea acestei comunicări la nivel de țară pe o platformă comună de cooperare între instituțiile statului la nivel central și local, cu implicarea agenților economici, sistemelor colective și altor subiecți de drept, care în prezent se confruntă sau sunt implicați la soluționarea problemelor conexe gestionării produselor și a deșeurilor cu conținut de mercur.

În realitate această comunicare a eficientizat procesul de prevenire a traficului ilicit pentru unele produse periculoase, inclusiv cu conținut de mercur, deoarece persoanele-cheie din cadrul acestei platforme care au fost instruite anterior pot interveni prompt, cunoscând care sunt interdicțiile, restricțiile și riscurile de la aceste produse cu conținut de mercur. Iar în cazul unor neclarități, pot interveni operativ către Ministerul Mediului pentru documentare suplimentară.

O importantă lecție învățată se referă la faptul că populația conștientizează deja care sunt riscurile și pericolele unui produs (termometru) cu mercur defectat și că acesta nu poate fi aruncat la tomberonul comun de deșeuri municipale. Respectiv, am constatat că prin comunicare și informare responsabilizăm cetățenii și creștem nivelul de conștientizare a acestora, inclusiv cu implicarea instituțiilor statului la nivel central și local și a mediului de afacerii.

Doar prin eforturi comune putem să atingem scopul propus și să reducem semnificativ poluarea mediului, fără a implica cheltuieli suplimentare.

Iar în calitate de bune practici putem prelua doar practicile statelor Uniunii Europene, deoarece nu este rentabil să dezvoltăm o infrastructură sau să introducem tehnologii cu investiții consistente, dacă sunt și alte soluții. Vreau să menționez că Republica Moldova are deja o experiență vastă în colectarea, transportarea și eliminarea deșeurilor periculoase din categoria pesticidelor inutilizabile și interzise. Ținând cont că există soluții în statele UE, putem folosi doar aceste oportunități de eliminare a deșeurilor periculoase cu conținut de mercur, în condiții sigure pentru mediu.

– Acțiunile de prevenire a poluării mediului – cele care evită apariția, extinderea sau agravarea unor riscuri – în contextul riscurilor asociate cu deșeurile mercur sunt și aici esențiale. Vă rugăm să vă referiți la două-trei dintre aceste acțiuni pentru implementarea Convenției de la Minamata.

– Prevenirea poluării mediului se asigură doar prin acțiuni concrete. Astfel, împreună cu infrastructura de management al deșeurilor nepericuloase, care se va dezvolta începând cu anul 2024, vor fi create și condiții (puncte de colectare) pentru colectarea deșeurilor periculoase (inclusiv a celor de mercur), iar aceste locații de colectare vor fi utilizate de către populație. În acest sens, vor fi realizate acțiuni și campanii de informare și comunicare.

Planul de acțiuni al proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul” prevede și achiziționarea, în 2023, a unor containere specializate pentru colectarea lămpilor luminiscente. Vor fi procurate de asemenea termometre fără conținut de mercur care vor fi donate instituiților spitalicești cu copii.

Un alt pas important este promovarea pentru aprobare a proiectului Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Programului Național privind Managementul Durabil al Substanțelor Chimice, care prevede și măsuri de prevenire și limitare a utilizării produselor cu conținut de metale grele (inclusiv cu mercur). Iar acest fapt va contribui la realizarea de către Republica Moldova a art. 5 alin (3) a prevederilor Convenției de la Minamata privind mercurul.

– Vă mulțumim.

#otaraliberademercur

Un material video cu interviuri cu partenerii-cheie ai proiectului „Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul” poate fi urmărit AICI:
https://youtu.be/jvg8_NISYrw