Nume
Parola
Vizualizări: 1113
CALM solicită urgentarea aprobării listei iazurilor și lacurilor de acumulare de importanță națională
18 Mai 2023 — La invitația Ministerului Mediului și cu participarea Ministrei Mediului, Rodica-Iordanca Iordanov, la 17 mai 2023 a avut loc ședința de lucru în cadrul căreia a fost examinată sesizarea prin care CALM a solicitat prezentarea de urgență spre avizare a proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea listei iazurilor și lacurilor de acumulare de importanță națională, având în vedere că la 26 martie 2023 a expirat termenul (de aprobare a hotărârii de Guvern) stabilit de Legea nr. 318/2022.

La ședință au participat reprezentanți ai Ministerului Mediului, Agenției Proprietății Publice și ai Agenției „Apele Moldovei”. CALM a fost reprezentat de către expertul Igor Cristal.

Amintim că la 26 noiembrie 2022 a intrat în vigoare Legea nr. 318/2022 pentru modificarea unor acte normative, prin care au fost operate modificări și completări în unele acte legislative privind construcțiile hidrotehnice și bazinele acvatice.

Conform noilor prevederi legale, proprietarii construcțiilor hidrotehnice înregistrate în registrul bunurilor imobile până la 1 martie 2019, amplasate pe terenuri proprietate publică, care aparțin statului sau unităților administrativ-teritoriale, achită redevența în condițiile art. 29 din Legea nr.1125/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova. De asemenea, proprietarii construcțiilor hidrotehnice amplasate pe terenurile proprietate publică, care aparțin statului sau unităților administrativ-teritoriale, au fost obligați, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să legalizeze posesia/folosința terenului prin încheierea contractului de superficie.

Prin Art. VII lit. c) din Legea nr. 318/2022, s-a stabilit că Guvernul, în termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a legii, va aproba lista iazurilor și lacurilor de acumulare de importanță națională, clasificate astfel de cadrul normativ sau după natura lor.

Reprezentantul CALM a menționat că autoritățile administrației publice locale sesizează constant dificultăți și blocaje de punere în valoare a bazinelor acvatice, inclusiv prin calcularea și încasarea redevenței pentru folosirea terenurilor. În consecință, se ratează mijloace financiare considerabile la bugetele publice locale și continuă degradarea bazinelor acvatice și construcțiilor hidrotehnice din lipsa unei administrări eficace, iar normele legale introduse prin Legea nr. 318/2022 nu pot fi executate (stabilirea/calcularea și încasarea la bugetul local a redevenței pentru folosirea terenurilor, încheierea contractelor de superficie). La etapa actuală este necesar ca unitățile administrativ-teritoriale să cunoască ce obiective acvatice sunt pe teritoriul său pe care statul le consideră de importanță națională.

Reprezentanta Agenției Proprietății Publice, Rodica Sîrbu, a menționat că în custodia Agenției există mai multe liste privind construcțiile hidrotehnice și bazinele acvatice ale statului (de la ministere, agenții ș.a.) și în privința unora dintre obiective nu există dosare/materiale de arhivă, iar dificultatea definitivării listei finale derivă și din faptul că unele din obiective au fost anterior privatizate și nu există o certitudine a situației lor actuale. Rodica Sîrbu a dat asigurări că Agenția Proprietății Publice este preocupată în prezent de definitivarea acestei liste, în special, privind obiectivele problematice.

Inițial, Ministra Rodica-Iordanca Iordanov a declarat că autoritățile publice centrale vor propune un proiect de hotărâre de Guvern, prin care să fie aprobată lista obiectivelor acvatice de importanță națională, asupra cărora nu există dubii de apartenență și dispute. Ulterior, în urma dezbaterilor participanților la ședință, s-a propus și s-a susținut de cei prezenți conceptul prin care să fie aprobate două anexe (liste) în care se vor regăsi toate iazurile și lacurile de acumulare de importanță națională, inclusiv cele asupra cărora vor exista dispute (anexa nr. 2). Ministerul Mediului și-a exprimat deschiderea pentru cooperarea cu CALM în vederea consultării și promovării acestui proiect de hotărâre de Guvern în termeni cât mai restrânși. Chiar și așa, Rodica-Iordanca Iordanov a fost de părere că este necesară extinderea termenului stabilit în lege deoarece volumul de muncă este nespus de mare.

Igor Cristal a amintit că este necesară și respectarea termenelor prevăzute în Planul de acțiuni pentru anul 2023, aprobat de Guvern prin hotărârea nr. 90/2023, care prevede aprobarea proiectului în trimestrul II.

Participanții la ședință au convenit să conlucreze pentru a elimina blocajele existente, inclusiv chestiunile neelucidate sau neclare să fie soluționate cu maximă operativitate ca să se ajungă la finalitatea așteptată.

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă