Nume
Parola
Vizualizări: 1827
Solicităm oferte de preț pentru procurarea, ambalarea si transportarea produselor alimentare și de igiennico-sanitare
24 Martie 2023 — AO „EzzyLink” este o organizație nonprofit, creată la 13 octombrie 2021. Din luna martie 2022, Asociația oferă ajutor umanitar și asistență refugiaților din Ucraina, familiilor social vulnerabile din Republica Moldova, copiilor și persoanelor cu nevoi speciale, populației rome.  

Asociația Obștească EzzyLink, în cadrul proiectului ”Ensuring immediate needs of the most vulnerable refugees” in Moldova, donator Czech Republic  Humanitarian Aid, solicită oferte de preț pentru procurarea,  ambalarea si transportarea produselor alimentare și de igiennico-sanitare,  (specificate în tabelul de mai jos).

Termen limită de expediere a ofertelor:

 4 aprilie 2023, ora 10:00. Ofertele recepționate după ora indicată vor fi respinse.

1. Prin e-mail la adresa: valentinasaim@gmail.com
2.  În plic sigilat, la adresa mun. Chișinău, str. Mitropolitul Bănulescu Bodoni 57/1 of.308 .

Ofertele sunt solicitate cu condiția sortării în kituri. Livrarea de către ofertant a bunurilor la adresa indicată de solicitant conform listei de distribuție atașate.

Termenul livrării: după un grafic special pe parcursul anului 2023.

Oferte parțiale NU SUNT acceptate. Contractul va fi semnat cu compania care va oferi prețurile cele mai competitive pentru produsele solicitate, cu condiția livrării și descărcării la adresa indicată de solicitant.
Bunurile vor fi achitate integral timp de 3 de zile de la livrarea acestora; nu vor fi acceptate cereri de plată în avans.

Includeți în ofertă prețurile produselor  ( fara TVA), brandul, denumirea și descrierea produsului.

Includeți în ofertă certificatele de calitate, conformitate și de siguranță a produselor oferite
Deși livrarea se va face pe parcursul anului 2023  după semnarea contractului.

Pentru a fi considerată validă, oferta trebuie să conțină formularul de participare completat și semnat conform tabelului.

Atenție! Tabelele le găsiți în fișierul atașat.

Informații suplimentare pot fi obținute de la: Valentina Șaimova, tel. +37379002699.

Asociația Obștească EzzyLink  își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de selectare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.