Nume
Parola
Vizualizări: 796
Apeductul magistral care va aduce apa în casele locuitorilor din 13 localități din Nisporeni și Ungheni este construit în proporție de 40 la sută
13 Martie 2023 — Agenția de Dezvoltare Regională Centru a întreprins o vizită de lucru la șantierul unde se desfășoară lucrările de construcție a apeductului magistral de interconexiune a rîului Prut - s. Măcărești. Acesta urmează să asigure cu apă potabilă 13 localități din raioanele Nisporeni și Ungheni.

Cele 13 localități prevăzute în proiect sunt: com.Măcărești, s.Frăsinești, s.Costuleni din raionul Ungheni și com.Boldurești, s.Chilișoaia, s.Băcșeni, com.Brătuleni, s.Cîrnești, com.ValeaTrestieni, s.Isăicani, s.Luminița, s.Selișteni, s.Odobești din raionul Nisporeni.

Proiectul regional de alimentare cu apă prevede construcția apeductului magistral cu lungimea de 29, 8 km, cu conectare la punctul de traversare „Măcărești" a râului Prut către cele 13 localități. Pînă la acest moment, lucrările de construcție au fost executate pe o lungime de 16.3 km, construcția apeductului pornind de la Măcărești și ajungând până la Chilișoaia. De asemenea, în cadrul proiectului sunt prevăzute lucrări de construcție a rețelelor interioare în localitățile Brătuleni și Isăicani pe o lungime de 24,3 km, cît și construcția a 4 stații de pompare, 10 castele și 6 rezervoare de apă.

Lucrările de construcție se desfășoară în cadrul proiectului de dezvoltare regională „Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția apeductului de interconexiune a rîului Prut - s. Măcărești cu apă potabilă a 13 localități din raioanele Nisporeni și Ungheni" din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală(FNDRL) la care se adaugă contribuția aplicantului. Valoarea totală a proiectului, conform Contractului de antrepriză, semnat în septembrie 2022, constituie 59 328 000.00 MDL. Pentru anul 2023, din FNDRL, pentru continuarea lucrărilor în cadrul proiectului au fost alocate mijloace financiare în sumă de 9078954.24 lei.

Executarea lucrărilor este prevăzută pentru o perioadă de 35 de luni, iar odată cu finalizarea acestora va fi asigurat accesul îmbunătățit al locuitorilor la servicii comunale de calitate. Totodată, autoritățile locale își propun înființarea unei entități cu profil în prestarea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație, fapt ce va duce la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și diminuarea incidenței de boli condiționate de accesul la apă.