Nume
Parola
Vizualizări: 1418
La Strășeni a fost prezentat Studiul de fezabilitate pentru domeniul de canalizare a localităților din raion
24 Februarie 2023 — La Strășeni a fost organizată o ședință în cadrul căreia a fost prezentat studiul final de fezabilitate pentru domeniul de canalizare a raionului.

Elaborarea Studiului de fezabilitate are loc în cadrul proiectului regional "Sistem de canalizare pentru 7 localități și conectarea la stația de pompare/epurare din Strășeni" implementat de Agenția de Dezvoltare Regională(ADR) Centru din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală.

Astfel, în cadrul acestui proiect este elaborat Studiul de fezabilitate pentru toate localitățile din raionul Strășeni, care au fost împărțite în 8 Aglomerații. Pentru localitățile care fac parte din Aglomerația nr 1, și anume: Strășeni, Făgureni, Sireți, Roșcani, Negrești, Saca, Ghelăuza, Tătărești, Pănășești și Ciobanca, va fi executată și documentația tehnică.

Experții ,,FLUXPROIECT" SRL, antreprenorul contractat pentru executarea serviciilor prevăzute în proiect a prezentat primarilor prezenți, rezultatele tehnice, financiare și cele legal-instituționale efectuate în urma analizelor, fiind solicitată în același timp, urgentarea prezentării avizelor din partea reprezentanților APL, pentru elaborarea documentației tehnice.

Obiectul proiectului prevede proiectarea rețelei magistrale de evacuare a apei uzate, inclusiv calculul hidraulic a rețelelor proiectate. Lungimea aproximativă a magistralei fiind estimată la 27,6 km și 14 km de canalizare gravitațională.

Această inițiativă de proiect urmărește asigurarea locuitorilor raionului Strășeni cu sistem de canalizare prin extinderea/regionalizarea serviciului de sanitație și conectarea acestora la stația de epurare regională din Municipiul Strășeni.