Nume
Parola
Vizualizări: 407
A N U N Ț privind lansarea etapei IV „Depunerea Cererilor de finanțare” în cadrul Concursului pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor, apel pe listă, propuse spre finanța
21 Februarie 2023 — Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale informează că, începând cu data de 20 februarie 2023, se dă startul etapei IV - „Depunerea Cererilor de finanțare" în cadrul Concursului pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizarea economică și socială a orașelor, apel pe listă, lansat în luna noiembrie 2022, propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală la următoarele măsuri de intervenție:

Măsura 2.1 Conectivitate și mobilitate urbană.

Măsura 2.2 Competitivitatea și susținerea activităților economice.

Măsura 2.4 Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și rețelelor de utilități publice.

Sunt eligibili pentru a depune Cererile de finanțare aplicanții ai căror Note conceptuale au promovat etapa respectivă. Termenul limită de depunere a Cererilor complete de finanțare: 21 martie 2023, ora 17.00. Dosarele depuse după expirarea termenul stabilit nu vor fi acceptate pentru evaluare. Dosarele cu Cererile de finanțare, împreună cu documentele-suport, vor fi depuse personal de către aplicanți la sediul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la adresa: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale nr. 1, bir. 229. Persoana responsabilă: Lungul Denis / Telefon 022 250 532 / E-mail: denis.lungul@midr.gov.md.