Nume
Parola
Vizualizări: 3917
/VIDEO/ Examinarea cererilor de chemare în judecată cu valoare redusă. Vezi ce presupune acest lucru
Bălți, 12 Ianuarie 2023 — Astăzi discutăm despre examinarea cererilor de chemare în judecată cu valoare redusă, care presupune o procedură simplificată.

Dacă ați luat cu împrumut o sumă de bani pe care nu ați restituit-o în termenul convenit, sau dacă aveți datorii către prestatorii de servicii, trebuie să știți că s-ar putea să fiți chemat în judecată. Și viceversa, puteți să va adresați cu o cerere instanței de judecată dacă ați oferit un împrumut, dar nu ați primit banii înapoi.

În astfel de situații, cauza este examinată în procedura cererilor cu valoare redusă, cu condiția ca datoria pretinsă să nu depășească 10 salarii medii pe economie prognozate la data adresării în instanţă, fără a se lua în considerare dobânzile, penalitățile și cheltuielile de judecată. De exemplu, în anul 2022, acest salariu este de 9900 de lei, ceea ce înseamnă că pentru a fi examinată în procedura cererilor cu valoare redusă, datoria solicitată nu trebuie să fie mai mare decât 99 de mii de lei.

Avantajul principal al acestei proceduri este că, de regulă, cererile cu valoare redusă se examinează în lipsa părților, pe baza materialelor din dosar. Totuși, atunci când consideră necesar, inclusiv la solicitarea părților, judecătorul le poate chema în ședință.

Atenție! Video vedeți AICI.

Dacă în termen de 30 de zile după ce i s-au comunicat cererea de chemare în judecată și documentele justificative, pârâtul, adică persoana căreia i s-au înaintat pretenții, nu va prezenta opinia scrisă despre aceste pretenții și probe în susținerea propriei poziții, atunci cauza va fi judecată reieșind din materiale anexate la dosar de către reclamant, adică de către cel care s-a adresat instanței.

Instanța soluţionează cauza într-un termen de cel mult 6 luni de la data depunerii cererii de chemare în judecată.

Hotărârea judecătorească adoptată se publică pe pagina web a instanței judecătorești și se comunică participanților la proces prin poștă, inclusiv și prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor (PIGD).

Aceasta poate fi atacată cu apel în termen de 30 zile. Instanța de apel la fel examinează cererea în procedură scrisă sau cu citarea participanților la proces.

Atenție! Deciziile instanței de apel în cazul aplicării procedurii cererilor cu valoare redusă nu se supun recursului, fiind definitive și irevocabile de la pronunțare.

Violina Munteanu, avocat:„ Procedura cererilor cu valoare redusă nu se aplică în domeniul fiscal, vamal, în cazul răspunderii pentru prejudiciul cauzat de o autoritate publică sau în cazul răspunderii statului pentru prejudiciul cauzat prin acțiunile ilegale ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii sau ale instanțelor de judecată. Această procedură nu se aplică nici în cazul litigiilor cu privire la drepturile nepatrimoniale, adică a celor care nu țin de încasarea unor sume bănești.”

Așadar, avantajele acestei proceduri sunt că cererea este examinată în termene restrânse, iar părțile vor economisi timp, deoarece, de cele mai dese ori, prezența lor nu este necesară. Mai mult, examinarea cauzei în lipsa părților limitează posibilitățile de tergiversare a cauzei.

Atât pentru astăzi. Să ne cunoaștem drepturile PENTRU A FI informați!