Nume
Parola
Vizualizări: 2708
AGENDA COMUNĂ DE ADVOCACY pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație și locuri de muncă au nevoie de politici mai incluzive
Chișinău, 28 Noiembrie 2022 — Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Consiliul Național al Tineretului din Moldova – doi parteneri de implementare ai Inițiativei de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET – își centrează activitățile în prezent pe acțiuni de pledoarie pentru politici mai incluzive, care vizează reducerea ratei tinerilor care nu beneficiază de educație și locuri de muncă.

Proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)” este finanțat de Uniunea Europeană și Suedia. Proiectul este implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria.

Tineri și tinere în vârstă de 15-29 de ani, „care nu fac parte din populația ocupată, nu studiază / învață în cadrul sistemului formal de educație și nu participă la niciun fel de cursuri sau alte instruiri în afara sistemului formal de educație”, astfel sunt definiți în legislația națională tinerii și tinerele NEET (din limba engleză: „Persons Not in Employment, Education or Training).

Biroul Național de Statistică informează într-un comunicat privind „Tinerii NEET în Republica Moldova în trimestrul I 2022” că, potrivit rezultatelor Anchetei Forței de Muncă, în trimestrul I 2022, numărul tinerilor care formează grupul NEET în vârstă de 15-24 de ani a constituit 52,0 mii, de 15-29 de ani – 116,4 mii și al tinerilor în vârstă de 15-34 de ani – 193,8 mii persoane. În toate aceste trei grupuri de vârstă majoritatea o alcătuiesc femeile (58,2% în rândul tinerelor de 15-24 de ani, 62,6% la cele de 15-29 de ani și 67,4% la tinerele de 15-34 ani).

Anume acești tineri și tinere se află în centrul acțiunilor Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare în cadrul proiectului „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)”, care contribuie la realizarea unuia dintre obiectivele inițiativei: „Mobilizarea organizațiilor societății civile pentru a pleda pentru politici mai incluzive, care vizează reducerea ratei tinerilor NEET”.

În urma efortului de mobilizare, peste 50 de organizații de tineret și organizații care reprezintă interesele tinerilor și tinerelor au fost informate despre oportunitățile și modalitățile de influențare a procesului decizional. Echipa Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) a desfășurat și o serie de module de instruire și ateliere de lucru menite să consolideze capacitățile analitice ale 28 de organizații de tineret și ale celor care reprezintă interesele tinerilor și tinerelor, să dezvolte abilitățile de evaluare și monitorizare a politicilor publice, capacitățile de advocacy și promovare pe agenda publică a inițiativelor și intereselor tinerilor și tinerelor NEET.

Aceste activități au fost organizate cu conștiința faptului că „efortul de advocacy este un proces complex și necesită o abordare multilaterală și pragmatică. Din această perspectivă, ciclul de ateliere a fost gândit și realizat într-un mod care ar ajuta organizațiile să ajungă la o mai bună înțelegere a faptului cum putem face politicile publice mai incluzive și cum determinăm autoritățile publice să abordeze pro-activ necesitățile tinerilor, în special ale celor dezavantajați, în cadrul național de politici”, subliniază echipa Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare.

Astfel, ciclul de ateliere a pornit cu o abordare practică, organizațiile fiind familiarizate cu modalități și instrumente de evaluare a documentelor de politici. Analiza de date este o etapă importantă în procesul de evaluare a politicilor publice. Cum identificăm, cum colectăm și cum interpretăm datele necesare pentru a măsura gradul de implementare a unei politici publice au fost subiectele-cheie ale celui de-al doilea atelier de instruire dedicat organizațiilor de tineret și ale celor care reprezintă interesele tinerilor și tinerelor. În cadrul ultimului atelier practic, CPD și organizațiile participante au elaborat Agenda comună de advocacy pentru incluziunea tinerilor și tinerelor NEET și au definit modul de influențare a decidenților din comunitatea lor.

Pentru a avansa în procesul de evaluare și monitorizare a politicilor și advocacy, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare a desfășurat peste 60 de ședințe individuale de consultanță și mentorat cu organizațiile de tineret și cele care reprezintă interesele tinerilor și tinerelor. În rezultatul acestui efort, organizațiile implicate, sub mentoratul CPD, au reușit să evalueze peste 10 politici și programe locale, inițiind și un proces de pledoarie pentru integrarea recomandărilor cu privire la incluziunea tinerilor și tinerelor NEET.

Cel mai recent efort realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în cadrul proiectului „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)” vizează evaluarea impactului Strategiei Naționale de Ocupare a Forței de Muncă 2017-2021 asupra tinerilor și tinerelor NEET și măsura în care aceasta a reușit să abordeze cele mai stringente necesități ale acestui grup de tineri.

Efortul va fi transpus într-un set de recomandări pentru Noul Program de Ocupare a Forței de Muncă 2022-2026, aflat actualmente în etapa de aprobare. „Analiza noastră sugerează că există câteva bariere structurale legate de acces și motivație care împiedică tinerii și tinerele NEET să se mențină în educație sau să se integreze pe piața muncii. Vorbim aici despre responsabilitățile de îngrijire asumate preponderent la această vârstă, vulnerabilitatea financiară și interesul scăzut, în special, al bărbaților tineri, pentru a continua studiile. Orice efort de politică publică în domeniul educației sau pieței muncii care nu va ține cont de aspectele de acces și motivație va eșua”, afirmă Natalia Covrig, Coordonatoarea de proiect.

Potrivit echipei CPD, „este extrem de important să ne asigurăm că politicile publice, atât naționale, cât și locale, țin cont de necesitățile tuturor cetățenilor, îndeosebi ale celor aflați în situații de vulnerabilitate, cum sunt tinerii și tinerele NEET. Atunci când politicile publice nu prioritizează incluziunea și egalitatea de șanse, este de datoria noastră, a celor care reprezentăm aceste grupuri, să determinăm decidenții să includă aceste subiecte pe agenda publică”. Prin eforturi consolidate, axate pe monitorizarea politicilor publice din perspectiva incluziunii tinerilor și tinerelor NEET și găsirea de soluții și oportunități, tinerii și tinerele NEET vor putea obține în cadrul acestui proiect acces la educație, formare și locuri de muncă, astfel încât incluziunea lor să devină un vis împlinit.

Proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)” este finanțat de Uniunea Europeană și Suedia. Proiectul este implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene, al Consiliului Național al Tineretului din Moldova, Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare și al Agenției pentru Dezvoltare Regională din Transnistria, ale Uniunii Europene și/sau al Suediei.