Nume
Parola
Vizualizări: 346
CONSULTARE PUBLICĂ! Proiectul Programului Național de accelerare a dezvoltării mun. Bălți în calitate de pol de dezvoltare 2023-2027
Bălți, 3 Noiembrie 2022 — Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord prezintă pentru consultare publică proiectul Programului Național de accelerare a dezvoltării municipiului Bălți în calitate de pol de dezvoltare 2023-2027. Proiectul documentului strategic se găsește la link-ul de mai jos.

Programul îți propune să contribuie la accelerarea dezvoltării mun. Bălți în calitate de pol de dezvoltare, precum și să faciliteze parteneriatul dintre autoritățile publice centrale, municipale, partenerii de dezvoltare și societatea civilă, în vederea conjugării eforturilor individuale și comune de sprijinire a accelerării dezvoltării socio-economice a mun. Bălți.

Documentul a fost elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în comun cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord, cu asistența metodologică și financiară a Proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, implementat de GIZ Moldova, și cu suportul tehnic al Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, România, în baza unui proces exhaustiv de informare, consultare și implicare altor actori locali relevanți: Primăria și Consiliul Municipal Bălți; Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord; Instituțiile administrației publice centrale de resort; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; Zona Economică Liberă „Bălți”; Filiala Bălți a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova; Centrul „CONTACT-Bălți”.

Obiecțiile, comentariile și sugestiile pe marginea documentului propus pentru consultare publică le puteți expune persoanei responsabile până în data de 23 noiembrie 2022, ora 16.00.

Persoană responsabilă: Mariana Cebotari, specialistă în planificare, ADR Nord; tel.: (231) 61980; e-mail: spsp.adrnord@gmail.com.

www.adrnord.md