Nume
Parola
Vizualizări: 1999
COMUNICAT DE PRESĂ: Rezoluția Conferinței Naționale “Controlul Intern Managerial în autoritățile publice locale”
Chișinău, 28 Septembrie 2022 — Pe 27 septembrie 2022, Programul USAID Comunitatea Mea a organizat Conferința Națională cu genericul “Controlul Intern Managerial în autoritățile publice locale: provocări, reușite și perspective”.

Conferința a întrunit peste 200 de participanți - reprezentanți ai autorităților publice centrale (APC) și locale (APL), reprezentanți CALM, parteneri de dezvoltare și experți locali, care au discutat cu referire la implementarea și necesitatea dezvoltării sistemului de Control Intern Managerial (CIM) în administrația publică locală din Moldova pentru gestionarea optimă a resurselor publice, conform obiectivelor propuse și în baza principiilor bunei guvernări locale.

În cadrul Conferinței, au fost prezentate rezultatele sondajului privind implementarea sistemului CIM în APL, prin care s-a analizat și discutat amănunțit mai multe aspecte ale acestui proces, inclusiv obstacolele în implementare și pașii întreprinși pentru a îmbunătăți procesul.

În cadrul a două paneluri de discuție, participanții au vorbit, deschis și în detalii, despre sistemul de Control Intern Managerial din perspectiva APC și APL, oferind o imagine de ansamblu asupra utilității și relevanței implementării sistemului CIM în APL. A fost important de a auzi opiniile reprezentanților autorităților publice de diferite niveluri despre sistemul CIM.

„Ce înseamnă CIM implementat? Descrierea politicilor, regulamentelor, regulilor, aprobarea lor, luarea unor decizii - și puse pe raft? Asta nu înseamnă CIM implementat. CIM reprezintă niște proceduri de control care trebuie aplicate la fiecare etapă, orice ați realiza sau rezolva în primăria dvs. [...] Și propriul exemplu, atitudinea conducerii APL față de CIM e foarte importantă pentru implementarea acestui sistem”, a subliniat doamna Ecaterina PAKNEHAD, Șefa Aparatului Curții de Conturi.

“Dacă sistemul CIM va fi implementat în cadrul APL, atunci va fi o schimbare radicală, atât în gestionarea fondurilor publice, cât și buna guvernare!” – a declarat doamna Angela SÎRBU, Director Inspecția Financiară.

„Controlul Intern Managerial ne ajută să vedem lacunele în activitățile noastre”, a notat Olga GORBAN, Viceprimar al orașului Cimișlia.

„Afirmăm cu certitudine că sistemul CIM este extrem de important pentru funcționarea eficientă și buna guvernare a primăriei. Ne mobilizează să fim eficienți!”, a declarat doamna Maria MANOLI, primara satului Zubrești.

Totodată, în prezent, CIM este un sistem destul de complex. Fiind conștient de acest fapt, Ministerul Finanțelor “este in proces de elaborare a unui sistem informațional dedicat care va automatiza procesul de raportare în cadrul sistemului CIM, pentru a ușura munca angajaților APL si APC”, a comunicat reprezentantul Ministerului Finanțelor, dna Ludmila Popa. La fel, Ministerul Finanțelor și-a propus să dezvolte un program de formare și o rețea de formatori în domeniul CIM, mizând pe suportul Programului USAID Comunitatea Mea, atât în elaborarea planului de asistență, coordonarea și armonizarea centralizată a politicii de control financiar public intern, cât și în pilotarea formei asociative de organizare a auditului intern, care vine în susținerea implementării sistemului CIM, în APL de nivel I și II.

Primăriile participante la discuție, care beneficiază de asistență și instruiri în acest domeniu în cadrul Programului Comunitatea Mea, au împărtășit experiența proprie de familiarizare cu sistemul CIM și provocările cu care s-au confruntat, au partajat bunele practici, recomandări și idei despre modul de a promova implementarea sistemului CIM în APL I.

„Mulțumesc Programului Comunitatea Mea că am avut atât eu, cât și lucrătorii mei oportunitatea să ne „școlarizăm” în diverse domenii, inclusiv CIM! Recunosc că nu întotdeauna am aplicat cunoștințele obținute într-un mod desăvârșit, dar întotdeauna am conștientizat și prioritizat lucrurile!” – a declarat domnul Constantin COJOCARU, Vicepreședinte Congresului Autorităților Locale din Moldova și primarul comunității partenere a Programului Comunitatea Mea.

Toți participanții au salutat oportunitatea oferită de Programul Comunitatea Mea de a discuta subiectul sistemului CIM. Prin intermediul Conferinței, Programul Comunitatea Mea a reușit să aducă într-un cadru de dialog APC, APL și CALM, ceea ce a permis abordarea și discutarea unor probleme existente în domeniu, care, în prezent, îngreunează implementarea sigură a acestui sistem util.

Rezoluția Conferinței Naționale “Controlul Intern Managerial în autoritățile publice locale”: Implementarea și dezvoltarea sistemului CIM la nivel local rămâne o prioritate pentru Programul USAID Comunitatea Mea în conformitate cu cadrul legal, metodologiile și standardele recunoscute la nivel internațional, precum și bunele practici UE, cu impact asupra eficienței și eficacității activității APL în limita competențelor și bugetelor aprobate.

Despre organizator:
Comunitatea Mea este un program al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), care are scopul de a ajuta autoritățile publice locale să devină mai eficiente, transparente și responsabile față de cetățeni. Comunitatea Mea este programul principal al USAID în domeniul guvernării locale, care oferă asistență, în mod prioritar, autorităților publice locale de nivelul întâi, însă grupurile civice și mediul de afaceri local, de asemenea, beneficiază de suportul programului. În prezent, Programul Comunitatea Mea colaborează cu peste 90 de primarii și localități din întreaga țară, care beneficiază de instruiri și asistență tehnică pentru a putea îmbunătăți serviciile publice locale, implica cetățenii în guvernarea locală și implementa instrumente de creștere a veniturilor locale.