Nume
Parola
Vizualizări: 979
Programul Satul EUROPEAN (FNDRL) – a fost făcută publică lista proiectelor ce vor fi finanțate! CALM salută această decizie, felicită câștigătorii și autoritățile pentru cooperare și își exprimă speranța că guvernarea, cu suportul UE, va identifica sufici
12 Iulie 2022 — A fost făcută publică lista proiectelor de dezvoltare locală pentru finanțare din mijloacele Fondului național pentru dezvoltare regională și locală în perioada 2022-2023. Din totalul de 734 proiecte depuse de autoritățile publice locale au fost selectate 485 pentru a fi finanțate, alte 240 au fost incluse în lista de așteptare.

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a salutat această decizie importantă a guvernării pentru dezvoltarea locală, de a oferi posibilitatea majorității covârșitoare a APL aplicante să beneficieze măcar de un proiect, iar cele care nu au fost incluse în calitate de proiecte prioritare (din cauza punctajului acumulat), se regăsesc, totuși, în lista de rezervă și vor fi pasibile pentru finanțare, în dependentă de resursele disponibile suplimentare. În acest sens, CALM își exprimă speranța că într-o perioadă rezonabilă de timp aceste resurse vor fi identificate, iar statutul Republicii Moldova de țară candidată pentru UE ne va ajuta în acest sens.

Totodată, cu toate aspectele novatorii și pozitive menționate mai sus, CALM a atras atenția asupra necesității perfecționării mecanismului de organizare și selectare a proiectelor. În acest sens, CALM, în baza experienței acumulate, va veni cu un set de propuneri.

De asemenea, CALM atrage atenția factorilor de decizie guvernamentali asupra faptului că în afara proiectelor de dezvoltare au rămas aproximativ 400 de APL de nivelul I, care din diferite motive obiective nu au aplicat sau nu au beneficiat de finanțare din acest fond. În acest sens, urmează a fi elaborată o strategie din partea autorităților statului care să nu lasă impresia izolării și lăsării în afara acestui proces sau fără atenție din partea autorităților statului a tuturor acestor colectivități locale. Printre modalitățile de sprijinire a acestora ar putea fi: creșterea fondurilor FNDRL și realizarea unor noi apeluri (inclusiv tematice), stabilirea unor condiții mai avantajoase pentru aceste APL-uri în cazul aplicării la alte fonduri etc.

„În general, considerăm că cea mai mare provocare pentru autoritățile statului în perioada următoare va fi de a atrage în domeniul de dezvoltare locală/regională, suficiente fonduri pentru a asigura acoperirea corespunzătoare cu resurse a acestui interes enorm, realități și capacități extraordinare demonstrate de către APL în domeniul aplicării la fonduri”, a menționat directorul executiv al CALM Viorel Furdui.

Cele mai multe proiectele câștigătoare vizează construcția sau extinderea rețelelor de alimentare cu apă a localităților noastre. Elaborarea planurilor urbanistice generale ale mai multor sate, reparația capitală a acoperișurilor unor instituții de învățământ, reconstrucția unor săli sportive, construcția stațiilor de epurare sau de tratare a apelor, extinderea sau crearea sistemelor de iluminat public, eficientizarea energetică a unor edificii, instalarea sistemelor de producere a energiei regenerabile sunt alte necesități care, se pare că vor deveni realitate în mai multe localități din țară.
Ataşamente:
11790_491.pdf

Autor: Congresul Autorităţilor Locale din Republica Moldova

Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă