Nume
Parola
Vizualizări: 722
Conferința - ”RO-MD-DE: Conectarea companiilor în vederea creșterii exporturilor în sectorul turismului”
28 Iunie 2022 — 28-29 iunie 2022, în incinta Hotelului Jolly Alon din orașul Chișinău, se desfășoară Conferința organizată în cadrul proiectului "RO-MD-DE: Conectarea companiilor în vederea creșterii exporturilor în sectorul turismului", finanțat de EUROCHAMBRES prin intermediul rețelei EU4BUSINESS: CONNECTING COMPANIES.

Activitățile proiectului sunt organizate de Agenția de Dezvoltare Regională Centru (RM) în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru (România).

Evenimentul întrunește reprezentanți ai IMM-urilor din sectorul turismului și organizații de sprijin în afaceri (OSA) din România și Republica Moldova.

TROFIN Pavel, Directorul ADR Centru, a salutat participanții la Conferință și le-a urat succes în stabilirea de parteneriate și promovare a valorilor cultural turistice din cele două țări. "Avem certitudinea că în cadrul acestui proiect vom reuși să legăm prietenii și să stabilim parteneriate care vor impulsiona dezvoltarea sectorului turistic și a organizațiilor de sprijin în afaceri. Aceste activități, vin să complimenteze un alt proiect, din acest domeniu, finalizat de noi recent, care ține de inaugurarea a 8 Centre de informare turistică pe lîngă muzee, 7 fiind din Regiunea Centru a țării noastre și unul din Galați. Mulțumim partenerilor din România pentru sprijinul acordat în toate aceste inițiative și suntem profund recunoscători pentru prietenia și suportul primit. ", a comunicat directorul ADR Centru.

ȚÂRĂU Gabriela, reprezentant ADR Centru Romania, a venit cu un mesaj de salut către toți participanții continuînd cu detalii generale despre proiect și accentuând importanța colaborării pe segmentul de promovare a turismului din aria proiectului.

În cele două zile de desfășurare a evenimentului, reprezentanții IMM-urilor din sectorul turismului și organizații de sprijin în afaceri (OSA) din România și Republica Moldova, vor stabili relații de parteneriat între organizațiile similare din cele două regiuni care va susține transferul de cunoștințe și competențe, implementarea de practici inovatoare și dezvoltarea unor inițiative comune ce au ca scop promovarea activelor turistice din Regiunea Centru, România și Regiunea Centru, Republica Moldova.

Participanții vor asista la prezentarea Programului Național de Dezvoltare a Turismului "Turism 2025" din Republica Moldova, totodată vor afla detalii despre piața turistică din RM, perspectivele de dezvoltare a sectorului turistic, dar și profilul turistului moldovean. Tot aici, va fi prezentat turismul rural și noile destinații turistice create în Regiunea de Dezvoltare Centru.

În același timp, cei prezenți la eveniment vor face cunoștință cu abordarea turismului în Regiunea Centru, România, prin accesarea informațiilor prezentate de reprezentanții ADR Centru, România.

Pe parcursul celor două zile de conferință, reprezentanții grupului țăntă, vor participa la sesiuni de matchmaking, care prevăd discuții bilaterale MD-RO. Totodată, va fi organizat un atelier de lucru: Marketingul în turism - prezentări si bune practici de promovare a resurselor turistice - abordări propuse de participanți, turism balnear, destinații EDEN.

Amintim că obiectivul proiectului "RO-MD-DE: Conectarea companiilor în vederea creșterii exporturilor în sectorul turismului" este de a intensifica parteneriatele și relațiile comerciale dintre companiile cu profil turistic din Regiunea Centru a României cu organizații similare din Republica Moldova. Cele două Agenții pentru Dezvoltare Regională își propun să conecteze companiile care activează în domeniul turismului și al HORECA, prin care să fie valorizate potențialele de dezvoltare în aceste sectoare economice, la nivelul celor două regiuni.

Proiectul se implementează în perioada iunie-octombrie 2022, și are o valoare estimată la 56.740 euro din care 95% reprezintă finanțare nerambursabilă.

Activitățile principale prevăzute în proiect țin de organizarea vizitelor de studiu în vederea schimbului de experiență, creionarea potențialelor parteneriate dintre companiile/OSA din cele două regiuni, elaborates unor hărți online privind activele turistice din aria proiectului, elaborarea unui Ghid pentru promovarea sectorului turistic din MD, dar și alte activități de conștientizare privind posibilitățile de cooperare dintre organizațiile active în sectorul turistic din cele două regiuni.