Nume
Parola
Vizualizări: 733
Lansarea Centrului de informare turistică la Călărași în cadrul proiectului MuseumInfoTur
3 Mai 2022 — Astăzi, la Călărași, a avut loc lansarea Centrului de informare turistică creat în cadrul proiectului transfrontalier MuseumInfoTur - Valorificarea și sporirea vizibilităţii patrimoniului cultural și istoric în cadrul rețelei transfrontaliere de muzee - Centre de Informare Turistică, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014 - 2020.

Evenimentul a fost organizat de Muzeul de Istorie și Etnografie „Dumitru Scvorțov-Russu" - Or. Călărași în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru și Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova. La activitatea de start a Centrului de Informare turistică au fost invitați reprezentanți ai Primăriei Călărași, Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Agenției de Investiții/Invest Moldova Agency, Asociației Nationale pentru Turism Receptor și Intern, Primăriei municipiului Ungheni, Agențiilor de turism și servicii hoteliere, mass media și alți oaspeți ai orașului Călărași.

Cei prezenți au admirat curajul și determinarea reprezentanților locali, care s-au angajat să fie un exemplu pentru Centrele de informare turistică din cadrul rețelei, dar și pentru alte puncte de informare care sunt funcționale pe teritoriul țării noastre.

Pentru creșterea capacităților reprezentanților care activează în Centrele de Informare Turistică au fost organizate sesiuni de instruire tematice, iar pentru buna desfășurare a activităților de informare, Centrul nou creat a fost dotat cu un set de mobilier, un televizor performant și un set de panouri reprezentative. Acestea reflectă patrimoniul cultural și natural din arealul proiectului.

Inaugurarea celor 7 Centre de informare turistică din Republica Moldova se desfășoară în perioada 03-06 mai în incinta muzeelor parte a proiectului MuseumInfoTur - Valorificarea și sporirea vizibilității patrimoniului cultural și istoric în cadrul rețelei transfrontaliere de muzee - Centre de Informare Turistică.

Amintim că activitățile proiectului sunt organizate de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova (R. Moldova) și Asociația de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos" (România).
Obiectivul general al proiectului este creșterea vizibilității patrimoniului transfrontalier cultural și istoric al Regiunii Centru, Republica Moldova, și al județului Galați, România, prin consolidarea capacitaților instituțiilor culturale și crearea unei rețele de centre de informare turistică în destinațiile majore promovate.
În cadrul acestuia se realizează activitați ce țin de dezvoltarea capacitaților muzeelor și a altor instituții relevante prin crearea Centrelor de Informare Turistică din 8 zone reprezentative, precum și promovarea patrimoniului cultural și istoric în cadrul rețelei transfrontaliere de 8 Centre de Informare Turistică.