Nume
Parola
Vizualizări: 1195
Ședința Comisiei pentru cercetarea prealabilă privind declararea utilităţii publice de interes național a lucrărilor de construcție a apeductului magistral Chișinău - Strășeni – Călărași prin implementarea proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii de apă
22 Februarie 2022 — Membrii Comisiei pentru cercetarea prealabilă privind declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de construcție a apeductului magistral Chișinău - Strășeni - Călărași s-au întrunit astăzi, 22.02.2022, în ședință de lucru.

Întrunirea s-a desfășurat prin intermediul unei platforme pentru videoconferințe, și a întrunit membrii Comisiei de cercetare prealabil care este formată din reprezentanți ai Autorităților Publice Centrale (Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Mediului, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția Relații Funciare și Cadastru) precum și reprezentanții Autorităților Publice Locale pe raza teritorială a cărora urmează să se desfășoare lucrările de utilitate publică (CR Strășeni, CR Călărași, Primăria Chișinău, Primăria Strășeni, Primăria Călărași, Primăria Vatra, Primăria Bucovăț, Primăria Ghidighici, Primăria Sireți, Primăria Roșcani, Primăria Pănășești, Primăria Căpriana, Primăria Tătărești, Primăria Gălești, Primăria Vorniceni, Primăria Vărzăreștii Noi, Primăria Nișcani, Primăria Tuzara, Primăria Pitușca).

Participanții la ședința online au discutat asupra existenței elementelor justificative pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a apeductului magistral Chișinău - Strășeni - Călărași prin realizarea proiectului "Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală", implementat de ADR Centru și finanțat de Guvernul Federal German prin intermediul KfW.

Costul proiectului constituie circa 27,65 milioane de euro, dintre care 25 milioane de euro reprezintă grantul acordat de Guvernul Germaniei, iar 2,65 milioane de euro constituie contribuția garantată de Fondul Național de Dezvoltare Regională.

În debutul ședinței, Directorul ADR Centru, Pavel Trofin, a comunicat participanților despre importanța acestui proiect pentru Regiunea Centru, menționînd că acesta se regăsește în Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație 2014-2030. De asemenea, s-a accentuat faptul că traseul proiectat al magistralei va traversa autorități teritoriale administrative de nivelul I și II, terenuri publice și private, care necesită retragerea temporară a dreptului de proprietate pentru asigurarea efectuării lucrărilor de construcție necesare în cadrul proiectului. Totodată, s-a menționat conștientizarea importanței impactului pe care-l va avea acest proiect asupra calității vieții locuitorilor din cele două raioane: Strășeni și Călărași, iar apa potabilă și serviciile administrative de calitate fiind indicatorii care odată atinși vor alinia viața beneficiarilor la noi standarte.

Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ana Mardare, Președinta Comisiei pentru cercetarea prealabilă, a punctat asupra importanței deciziilor care vor fi luate în cadrul Comisiei, care au la bază unele acorduri negociate cu Guvernul Germaniei și alocarea de asistență financiară pentru implemntarea proiectului dat, dar și angajamente asumate de către Guvernul Republicii Moldova. Totodată, reprezentanta MIDR, a ținut să menționeze că deciziile care vor fi luate în cadrul ședinței trebuie să indice asupra pașilor următori și să asigure buna implementare fără cauzarea prejudiciilor pentru vreuna dintre părțile implicate. De asemenea, s-a comunicat despre importanța cooperării și deschiderii pentru asigurarea atingerii țintelor propuse.

În același context, Sergiu Guțu, reprezentantul băncii germane de dezvoltare KfW la Chișinău, a salutat inițiativa creării acestei comisii și a necesității discutării asupra problemei legate de proprietarii terenurilor pe unde va fi propusă construcția apeductului magistral, acesta fiind un factor de risc major pentru realizarea proiectului. Totodată, promovarea acestuia la statut de importanță națională va diminua considerabil acest risc și va asigura buna implementare a lucrărilor prevăzute pentru ca beneficiarii finali să se poată bucura de apă potabilă de calitate.

Reprezentanții Unității de implementare au informat participanții cu privire la proiectul de aprovizionare cu apă - obiectivele, bugetul și statutul acestuia, menționînd totodată și lista localităților și terenurilor afectate în urma construcțiilor. Tot aici, s-a discutat despre importanța conjugării eforturilor întru asigurarea realizării lucrărilor și a angajamentelor fiecăreia dintre părțile implicate.

La finalizarea discuțiilor s-a convenit asupra faptului că rezultatele ședinței vor fi consemnate într-un procesul-verbal, care va sta la baza inițierii procedurii de declarare a utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de construcție a apeductului magistral Chișinău - Strășeni - Călărași.